Chciała z córką dotrzeć do Niemiec okazując fałszywe dokumenty na wrocławskim lotnisku

Na wrocławskim lotnisku Straż Graniczna zatrzymała cudzoziemkę z Kuwejtu podróżującą z dzieckiem, która usiłowała wjechać do Polski, wykorzystując greckie dokumenty podróży dla bezpaństwowców.

 

Funkcjonariusze Straży Granicznej we Wrocławiu przeprowadzili rutynową kontrolę pasażerów przylatujących samolotem z Grecji. Wśród podróżnych były dwie kobiety – matka z córką, które przedstawiły greckie dokumenty podróży wydane dla osób bez obywatelstwa oraz greckie karty pobytu.

Dokumenty 41-letniej kuwejckiej matki nie wzbudziły żadnych zastrzeżeń. Jednak dokumenty jej córki, pochodzącej z Syrii, natychmiast zaniepokoiły funkcjonariuszy. Po krótkim dochodzeniu, kobieta przyznała, że dokumenty zostały pozyskane w celu nielegalnego przekroczenia granicy i dalszej podróży do Niemiec.

Zarzuty postawione cudzoziemce dotyczyły posłużenia się dokumentem tożsamości należącym do innej osoby. W wyniku postępowania kobieta przyznała się do winy i wyraziła zgodę na dobrowolne poddanie się karze roku więzienia w zawieszeniu na okres próbny dwóch lat, co zostało zaakceptowane przez organy ścigania.

W związku z incydentem, wszczęto również procedury administracyjne mające na celu zobowiązanie kobiet do powrotu do kraju pochodzenia. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy matka i córka pozostaną pod dozorem Straży Granicznej.