Rozbita kolejna grupa przestępcza powiązana z serwisem Genesis market.

Policjanci Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się podrabianiem orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczeń o odbytym szkoleniu bhp oraz wszelkiego rodzaju dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy.