Podróż ze Słowacji do Niemiec zakończona w Polsce przez straż graniczną

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic oraz z Zielonej Góry zatrzymali podczas świątecznego weekendu migrantów, którzy ze Słowacji, przez Polskę zamierzali dotrzeć do Niemiec.

 

W piątek 23 grudnia patrol z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach realizując zadania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji skierował jadący drogami powiatu żarskiego samochód osobowy na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą auta okazał się 27-letni obywatel Uzbekistanu. Razem z nim podróżowało czterech młodych mężczyzn, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów ale podawali się za obywateli Syrii. W trakcie ustalania i potwierdzania ich danych okazało się, że cudzoziemcy kilka dni wcześnie złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Słowacji, a następnie wynajęli obywatela Uzbekistanu, aby przez Polskę dowiózł ich do Niemiec.  

Obywatele Syrii za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej z Polski do Niemiec wbrew obowiązującym przepisom wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami zostali zatrzymani. Obywatel Uzbekistanu został zatrzymany za pomocnictwo w popełnieniu tego przestępstwa. Okazało się także, że Uzbek w naszym kraju przebywa nielegalnie. Obywatel Uzbekistanu podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym kary na okres próby wynoszący 1 rok. Ponadto na podstawie postanowienia sądu cudzoziemiec umieszczony został w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie oczekiwać będzie na powrót do swojego kraju. Natomiast obywatele Syrii przekazani zostaną w ramach readmisji na Słowację.

Kolejną grupę cudzoziemców, którzy również zamierzali dotrzeć ze Słowacji do Niemiec zatrzymali w niedzielę 25 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście. Do zatrzymania doszło w Gubinie, gdzie funkcjonariusze SG skierowali do kontroli audi na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowcą audi okazał się 30-letni obywatel Ukrainy. Razem z nim podróżowało 4 młodych mężczyzn podających się za obywateli Syrii. Dane cudzoziemców funkcjonariusze ustalili na podstawie dokumentów potwierdzających złożenie przez cudzoziemców wniosku o azyl na terytorium Słowacji, które cudzoziemcy mieli przy sobie. Syryjczycy zgodnie oświadczyli, że nie zamierzali zostać na Słowacji, tylko dotrzeć do Niemiec, by tam ponownie ubiegać się o azyl.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowanie przygotowawcze i przedstawili obywatelowi Ukrainy zarzut pomocnictwa w niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej. Ukrainiec nie przyznał się do postawionych mu zarzutów, jednak złożył obszerne wyjaśnienia. Za to przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast Syryjczycy przyznali się, że w porozumieniu z innymi osobami usiłowali nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Za popełnienie tego przestępstwa dobrowolnie poddali się karze 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Dzisiaj (27.12) w ramach readmisji przekazani zostali słowackiej policji.