Przyszłość Polski zależy od Bałtyku

Eksperci ogólnoeuropejskiego programu ESPON przedstawiają trzy, najbardziej prawdopodobne scenariusze transformacji gospodarczej i demograficznej państw bałtyckich do 2050 roku. Okazuje się, że przed Polską zwróconą ku morzu, poza licznymi wyzwaniami, stoją wielkie szanse rozwojowe.

Ekonomiści apelują o uproszczenie systemu podatkowego. Mogłoby to pobudzić rynek pracy i inwestycje firm.

Polscy przedsiębiorcy i ekonomiści chcą, aby rząd zharmonizował przedstawione w ostatnim czasie strategie, takie jak Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy czy założenia do ustawy budżetowej. Podkreślają przy tym, że niektóre ich elementy są ze sobą wręcz sprzeczne. Poniekąd wynika to ze skomplikowania systemu podatkowego w Polsce. Tymczasem kolejne przepisy tylko...

Jak inwestować na rynku Forex?

Forex w ostatnich latach stale zyskuje poszerzające się grono odbiorów. Chociaż początkowo mogły inwestować tylko duże podmioty finansowe, obecnie rynek otwarty jest również na klientów detalicznych. Rynek walutowy z początku może wydawać się tajemniczym i mało zrozumianym miejscem, jednak po zapoznaniu się z jego charakterystyką, pierwsze kroki będą dużo łatwiejsze.

Zmiana stóp procentowych możliwa dopiero w 2022 r.

Zmiana stóp procentowych będzie możliwa dopiero w 2022 r. Wówczas bowiem spełnione zostaną warunki, które prezes NBP Adam Glapiński wskazał jako konieczne do podwyżki stóp procentowych – wynika z wtorkowych raportów PKO BP i Banku Pekao.