Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach skazał gdański sąd Stefana Wilmonta, zabójcę prezydenta Pawła Adamowicza. Skazany ma odbywać karę w reżimie terapeutycznym w zakładzie dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości.

W związku z uznaniem oskarżonego za poczytalnego i z uwagi na jego świadomie wyrażoną wolę oraz ważny interes społeczny sąd ujawnił jego nazwisko i wizerunek.

Wyrok nie jest prawomocny.