Sprzedawali elektronikę za dziesiątki milionów złotych i nie odprowadzali VAT. Wielkopolska KAS zatrzymała dwóch obywateli Chin

Sprzedawali polskim klientom elektronikę, ale nie odprowadzali należnego podatku VAT. Funkcjonariusze Wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli firmę z siedzibą w Hong Kongu, wobec której podejrzewa się pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od opodatkowania.

 

Funkcjonariusze prowadzili śledztwo w związku ze sprawą uchylania się od opodatkowania i podejrzenia prania brudnych pieniędzy. Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalili firmę z siedzibą w Hong Kongu, zajmującą się wysyłkową sprzedażą elektroniki w Polsce. Używano do tego jednej z internetowych platform sprzedażowych.

Ustalono, że w latach 2020-2023 firma sprzedała polskim klientom elektronikę, w tym m.in. telefony komórkowe, o wartości ok. 70 mln złotych i nie odprowadzała przy tym należnego podatku VAT w Polsce.

Środki finansowe ze sprzedaży były transferowane bezpośrednio do Chin za pośrednictwem operatora płatniczego.

W ramach wspólnych działań z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano transfer kolejnych środków finansowych – ok. 2,7 mln złotych – które miały trafić do podmiotu chińskiego.

Zatrzymano dwóch obywateli Chin, którzy organizowali sprzedaż elektroniki w Polsce. Przeprowadzono przeszukania w ośmiu lokalizacjach na terenie całego kraju, podczas których zabezpieczono towar wart ok. 3 mln złotych.

Sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania terytorium RP.