Wielkopolski przedsiębiorca zatrzymany za wyłudzenia VAT w ramach „fabryki pustych faktur”

W ramach skoordynowanej operacji, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej, zatrzymali wielkopolskiego przedsiębiorcę zaangażowanego w przestępczy proceder wyłudzania podatku VAT. Śledztwo ujawniło działalność tzw. „fabryki pustych faktur”, przez którą grupa podmiotów gospodarczych fikcyjnie obniżała należności publicznoprawne, uszczuplając tym samym Skarb Państwa.

Operacja ta jest częścią większego śledztwa, które skupia się na nielegalnych praktykach z lat 2018 – 2019, mających na celu nadużycia w płatnościach podatku od towarów i usług, z szacowaną wartością wyłudzeń przekraczającą 10 milionów złotych.

Zatrzymany przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza wielokrotnie opierała się na wykorzystaniu fikcyjnych faktur, z wartością przekraczającą 500 000 zł, został zatrzymany 20 stycznia 2024 roku. Próba jego ucieczki z miejsca zatrzymania została szybko udaremniona przez agentów CBA, a następnie podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Tam usłyszał zarzuty oparte na przepisach kodeksu karnego dotyczących oszustwa podatkowego.

W obliczu zgromadzonych dowodów, mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów, wyrażając jednocześnie chęć dobrowolnego poddania się karze. Ta postawa może wpłynąć na ostateczny wymiar orzeczonej kary.

Sprawa, którą prowadzi poznańska delegatura CBA, jest daleka od zamknięcia. Stanowi ona czwartą fazę procesową w ramach rozległego śledztwa, w którym do tej pory zarzuty usłyszało już 25 osób. Ośmiu z podejrzanych zdecydowało się na dobrowolne poddanie się karze, co skutkowało prawomocnymi wyrokami sądowymi.

W związku z rozwojowym charakterem sprawy, funkcjonariusze CBA nie wykluczają dalszych zatrzymań i realizacji w ramach tego śledztwa.