NIK opublikowała raport w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. “Minister aktywów państwowych nierzetelnie wykonywał ustawowe obowiązki kontrolne”

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli dotyczące między innymi fuzji Orlenu i Lotosu. NIK zwraca uwagę na “rażąco niską cenę za sprzedaż aktywów Grupy Lotos – co najmniej 5 miliardów złotych poniżej szacowanej wartości”

Z raportu wynika ponadto, że w procesie połączenia Orlenu z Lotosem minister aktywów państwowych “nierzetelnie wykonywał ustawowe obowiązki kontrolne”. O szczegółach raportu poinformowano na konferencji prasowej.