Sekrety historii odkryte podczas budowy autostrady A2.

Podczas prac przy budowie trzech odcinków autostrady A2 oraz obwodnic Kołbieli i Pułtuska, archeolodzy natknęli się na niezwykłe znaleziska świadczące o bogatej historii regionu. Wśród odkryć znalazło się cmentarzysko ciałopalne datowane na VI-V wiek p.n.e., a także pozostałości XIX-wiecznego browaru.

Cmentarzysko odkryte w okolicach Kałuszyna i Groszek ujawniło praktyki pochówkowe naszych przodków, gdzie spalone ciała zmarłych układano w naczyniach – popielnicach, według określonego porządku, od kości stóp do czaszki. To odkrycie rzuca nowe światło na rytuały i wierzenia ludności żyjącej na tych terenach ponad dwa i pół tysiąca lat temu.

Z kolei w Szymonach znaleziono ślady dawnej zabudowy browaru. To nie tylko fundamenty i posadzki, ale również przedmioty codziennego użytku, takie jak wyroby szklane i ceramiczne oraz ślady uprawy chmielu. Znalezisko to pozwala lepiej zrozumieć rozwój przemysłowy regionu oraz codzienne życie jego mieszkańców w XIX wieku.

Przed przystąpieniem do inwestycji drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła przeprowadzenie badań archeologicznych. Dzięki analizom archiwalnym, danych z lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) i zobrazowań satelitarnych, archeolodzy mogli precyzyjnie określić miejsca potencjalnych znalezisk. Ich praca to metodyczne usuwanie warstw ziemi, aby odsłonić i udokumentować zachowane skarby historii.