Sąd ujawnił nazwisko i wizerunek zabójcy Pawła Adamowicza

Ogłaszając wyrok w procesie zabójcy prezydenta Pawła Adamowicza sędzia sądu okręgowego w Gdańsku Aleksandra Kaczmarek zdecydowała o upublicznieniu nazwiska i wizerunku oskarżonego. Jak argumentowała, przemawia za tym jego poczytalność, jego świadomie wyrażana wola oraz ważny interes społeczny związany z bulwersującym charakterem sprawy.

Stefan Wilmont został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Ma ją odbywać w reżimie terapeutycznym w zakładzie dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami osobowości.