Za procent wartości miasto sprzedało nieruchomość Hospicjum Łódzkiemu w Łodzi

Za 1 proc. wartości miasto Łódź sprzedało wartą 20 mln zł nieruchomość przy ul. Pojezierskiej na rzecz Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie”. Wcześniej stowarzyszenie w ramach umowy użyczenia prowadziło na terenie obiektu prace remontowo-budowlane i wypożyczalnię sprzętu medycznego.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przypomniała w poniedziałek, że nieruchomość po dawnym zespole szkół przy ul. Pojezierskiej przekazano w użyczenie stowarzyszeniu już siedem lat temu.

 

„Cel był jeden: prowadzenie ośrodka opieki hospicyjnej i paliatywnej w hospicjum dla dorosłych. Wszyscy wiemy, jak tytaniczną pracę wykonały przez te siedem lat władze stowarzyszenia. Mieć nieruchomość to jedno, ale remonty, wyposażenie, wreszcie uruchomienie hospicjum – to inna sprawa” – podkreśliła Zdanowska.

 

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości, której wartość oszacowano na 20 mln zł netto i od której udzielona została bonifikata w wysokości 99 proc, czyli 19,8 mln zł, podpisano 4 lutego. Nabywcę obowiązuje m.in. zakaz przez kolejne 10 lat zbywania nieruchomości lub wykorzystywania jej na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty.

 

„Dobra wiadomość jest taka, że wreszcie – jak wszystko pójdzie dobrze – za pół roku opieka paliatywna zostanie tutaj uruchomiona. Planowany termin otwarcia hospicjum to przełom sierpnia i września 2021 r. Miasto robi wszystko, aby pomóc stowarzyszeniu i ułatwić pozyskanie środków na ukończenie tej bardzo ważnej dla Łodzi placówki” – dodała prezydent Łodzi.

 

Przez ostatnie lata remont obiektu przy ul. Pojezierskiej prowadzono etapami, zależnie od pozyskanych funduszy. Stowarzyszenie skorzystało m.in. z dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego w latach 2016/2017 w wysokości 2,4 mln zł na instalacje wewnętrzne i ścianki działowe, w latach 2018-2019 w wysokości 1,3 mln zł na zagospodarowanie terenu.

 

Budowę łódzkiego hospicjum kwotą 10,8 mln zł wspomogła także UE w ramach osi priorytetowej VII „Infrastruktura dla usług społecznych”. Szacuje się, że udział stowarzyszenia w finansowaniu tego projektu wyniesie 3,7 mln zł. Poza tym przewidywany koszt pozostałych planowanych prac modernizacyjnych ma wynieść ok. 7,5 mln zł.

 

Łódź jest jedynym miastem wojewódzkim bez hospicjum stacjonarnego dla dorosłych. W nowej placówce planuje się stworzyć 49 łóżek hospicyjnych.