Wzrosną raty kredytów. RPP podniosła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe – referencyjną o 40 pb. do 0,50 proc., lombardową o 50 pb. do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb. do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb. do 0,52 proc. Oznacza to m.in. wzrost rat kredytów zaciąganych w złotym.


– Kowalski będzie musiał płacić wyższe oprocentowanie kredytów, ale może dzięki podniesieniu stóp procentowych stanieje benzyna – skomentował ekonomista prof. Adam Noga.

Jak dodał, oprocentowanie kredytów może wzrosnąć o 1 do 2 procent.