„Większość demokratyczna w Senacie poprawi zły budżet PiS-u uchwalony w Sejmie”

 Większość demokratyczna w Senacie poprawi zły budżet PiS-u uchwalony w Sejmie – zapowiedział senator KO Marcin Bosacki. Zmiany będą dotyczyły głównie trzech dziedzin: ochrony zdrowia, oświaty i inwestycji. Senator odniósł się do tej kwestii na konferencji prasowej z udziałem wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawska-Stanecka z Lewicy oraz senatorów KO, PSL, Lewicy i senatora niezależnego – Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Ustawą budżetową na 2021 r. przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł.