MF: deficyt budżetu po wrześniu br. wyniósł 1,8 mld zł

Deficyt budżetu po wrześniu br. wyniósł 1,8 mld zł – poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2019 r.

Zgodnie z informacją MF do końca września br. dochody budżetu wyniosły 296,0 mld zł, tj. 76,3 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł. Wydatki sięgnęły w tym czasie kwoty 297,8 mld zł, co stanowiło 71,5 proc. planu przewidującego w 2019 r. wydatki w wysokości 416 mld 234,5 mln zł. Tym samym deficyt wyniósł 1,8 mld zł tj. 6,3 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie deficytu w wysokości 28,5 mld zł.

Ministerstwo finansów podało, że dochody osiągnięte w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w wysokości 296 mld zł były wyższe o 23,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Natomiast dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń–wrzesień 2018 r. o ok. 19,1 mld zł.

Jak poinformowano, dochody z podatku VAT były wyższe o 7,0 proc. rdr (tj. ok. 8,7 mld zł); dochody z podatku PIT były wyższe o 12,7 proc. rdr (tj. ok. 5,4 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 17,7 proc. rdr (tj. ok. 4,6 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,8 proc. rdr (tj. ok. 0,4 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc. rdr (tj. ok. 0,1 mld zł).

“W okresie styczeń – wrzesień 2019 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 24,9 mld zł i było wyższe o ok. 4,1 mld zł (tj. 19,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2018 r.” – czytamy w komunikacie MF.

Zgodnie z informacją resortu finansów, wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w wysokości 297,8 mld zł były o 10,4 proc. wyższe o 28,1 mld zł wobec wydatków poniesionych przez budżet w tym samym okresie zeszłego roku, kiedy wyniosły 269,7 mld zł. Ministerstwo finansów zwraca uwagę głównie na dotację przekazaną dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 11,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. 13 emerytury. Na wyższe wydatki miały też wpływ rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,1 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,8 mld zł).

“Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 4,6 mld zł rdr w związku z rozkładem płatności w ciągu roku” – napisano w komunikacie.

Z uzasadnienia do projektu budżetu na 2020 r. wynika, że przewidywany deficyt budżetu państwa na koniec 2019 r. wyniesie 11 mld 986 mln zł, wobec założonego w ustawie budżetowej na rok 2019 deficytu w maksymalnej kwocie 28,5 mld zł. (PAP)