W Lublinie uruchomiono program wsparcia psychologicznego dla pomagających uchodźcom

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 uruchomiono program wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla osób pomagających ukraińskim uchodźcom.

– Z naszej wiedzy medycznej wynika, że jeśli pomaga się innym, jest możliwe wystąpienie trudności w czasie tego pomagania – tłumaczy Jolanta Masiak, kierownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jak dodaje, skala potrzeb jest proporcjonalna do skali zaangażowania społeczeństwa w pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom.

Pierwszym etapem ma być teleporada świadczona przez psychiatrę rezydenta, a ten – jeśli uzna to za konieczne – przekaże zainteresowanemu kontakt do odpowiedniej poradni psychiatrycznej lub psychologicznej. Jak zaznacza doktor Masiak, wielu potrzebujących takiej porady nie wie, dokąd się po nią zwrócić. Tymczasem u niektórych osób związany z niesieniem pomocy dodatkowy stres może wywołać zaostrzenie symptomów – na przykład lękowych – z którymi zmagały się w przeszłości.