Z. Ziobro zarzuca Komisji Europejskiej brak woli porozumienia. “Pojawienie się D. Tuska może nie jest przypadkiem”

Po stronie Komisji Europejskiej nie ma woli porozumienia. Jest wola bezwzględnego narzucenia pewnych rozwiązań - ocenił Zbigniew Ziobro, odnosząc się do skierowania przez Komisję Europejską do TSUE wniosku o nałożenie na polski rząd kar finansowych za nierespektowanie wyroku i postanowienia Trybunału dotyczących m. in. tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska chce, by TSUE orzekł wobec Polski karę finansową za ignorowanie jego postanowienia ws. Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na polski rząd kar finansowych za niewykonywanie postanowienia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym. W ramach tzw. środków tymczasowych Trybunał orzekł 14 lipca, że Izba Dyscyplinarna jako niespełniająca unijnych standardów w zakresie sądownictwa powinna przestać działać. Tymczasem...

Izba Dyscyplinarna SN a wyrok TSUE. Sprawa trafiła na wokandę, została odroczona przez nieobecność

Nieuznawana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego miała się w poniedziałek zająć sprawą immunitetu sędziego Andrzeja Stępki. Sprawa trafiła na wokandę pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał że ID nie jest sądem i nakazał zawieszenie jej prac. Poniedziałkowa rozprawa została odroczona ze względu na nieobecność jednego z członków składu orzekającego.

Komisja Europejska ostrzega Polskę przed sankcjami.

W Brukseli odbyła się konferencja prasowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej i unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa, podczas której zaprezentowano coroczny raport dotyczący praworządności w wymiarze sprawiedliwości oraz wolności i pluralizmu mediów.