Sejm przyjął lex Czarnek. Posłowie odrzucili weto Senatu.

Sejm odrzucił weto Senatu w sprawie lex Czarnek, czyli nowelizacji prawa oświatowego, która zwiększa władzę kuratorów. Teraz ustawa trafi na biuro prezydenta.

Za odrzuceniem weta Senatu głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek odczytała wynik głosowania, na sali plenarnej rozległy się brawa posłów z klubu PiS.

Sprawa zmian w prawie oświatowym, które przede wszystkim zwiększają kompetencje kuratorów oświaty, ciągnie się od czerwca ubiegłego roku. To wtedy projekt przyjęła Rada Ministrów i od tego momentu stale krytykowany jest przez koalicje organizacji pozarządowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz szereg korporacji samorządowych.

Nowela Prawa oświatowego wzmacnia rolę kuratorów oświaty oraz zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach.