Ponad połowa Polaków ufa organizacjom pozarządowym

Według badań Edelman Trust Barometer, w 2018 roku już 54% Polaków zadeklarowało zaufanie do organizacji pozarządowych. W Polsce, tendencję wzrostową w tym zakresie widać z roku na rok.

Ten wynik przewyższa średni wynik dla wszystkich badanych 28 krajów, gdzie zaufanie do organizacji pozarządowych zadeklarowało 53 proc. badanych. To więcej niż zaufanie badanych do biznesu – 52 proc. Natomiast rządom i mediom ufa 43 proc. obywateli.

Zaufanie do organizacji pozarządowych w Polsce w porównaniu do 2017 r. wzrosło o 6 punktów procentowych w porównaniu do 2017 roku, co plasuje Polskę na jednym z najwyższych miejsc pod względem zaufania do NGO wśród badanych krajów europejskich (wyższy wskaźnik odnotowano tylko w Hiszpanii, gdzie organizacjom ufa 61 proc. społeczeństwa).

Ten sam kierunek zmian, a więc rosnące zaufanie do organizacji pozarządowych wśród Polaków, odnotowano także w badaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor. Zgodnie z jego wynikami wzrost zaufania do organizacji pozarządowych odnotowano już w 2017 roku – wtedy 55 proc. Polaków deklarowało zaufanie do organizacji, co oznaczało wzrost o 11 punktów procentowych w stosunku do 2014 roku. Jeszcze wyższym zaufaniem w 2017 roku cieszyły się fundacje (ufało im 60 proc.). Stowarzyszeniom – zgodnie z wynikami badania Stowarzyszenia Klon/Jawor – ufało 53 proc. Polaków.

 „Zgodnie z wynikami Edelman Trust Barometer, to co najbardziej zwiększa zaufanie do organizacji, to fakt, że pomagają biednym, wskazują na nadużycia władzy, a także wzmacniają poczucie wspólnoty” – komentuje Marta Gumkowska z zespołu badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. „Z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że sam fakt znajomości czy bezpośredniego kontaktu z organizacjami powoduje wzrost poziomu zaufania, a ponieważ w ostatnich latach wzrosła w Polsce znajomość organizacji, mogło to pozytywnie wpłynąć zaufanie do NGO” – dodaje.

Wśród przypisywanych organizacjom cech, które w Polakach wywołują pozytywne skojarzenie, dominuje „pomaganie innym” (34 proc.).  “Nie bez znaczenia jest też „niezależność od władzy, polityki”, a takie skojarzenie ma 15 proc. Polaków” – dodaje Gumkowska. Wobec utrzymującego się niskiego zaufania do rządu, odrębność organizacji może wpływać na zwiększenie ich wiarygodności.

Badanie Edelman Trust Barometer w 28 krajach świata dotyczyło zaufania do różnego rodzaju instytucji – administracji rządowej, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych. Polska, jak zwykle w badaniach zaufania, pod względem zbiorczego indeksu zaufania do instytucji zajmuje jedno z ostatnich miejsc. W 2018 roku było to 23 miejsce na 28 krajów, co oznacza widoczną poprawę w stosunku do roku 2017, bowiem wtedy niższe zaufanie do instytucji niż w naszym kraju odnotowano tylko w Rosji.

Zgodnie z wynikami ostatniej edycji badania poziom zaufania do instytucji niższy niż w Polsce odnotowano nie tylko w Rosji, ale także w Japonii, Południowej Afryce, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

W krajach o wysokim poziomie kapitału społecznego i rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim – takich jak Szwecja, Stany Zjednoczone czy Kanada – ogólne wskaźniki zaufania do instytucji także nie wypadają najlepiej. Zgodnie z wynikami Edelman Trust Barometer z 2018 roku najwyższy poziom zaufania odnotowano w Chinach, Indonezji, Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wydaje się więc, że w dojrzałych demokracjach instytucje generalnie darzone są ograniczonym kredytem zaufania.