Rozprawa w sprawie tramwajowego przetargu – 30 kwietnia

Na 30 kwietnia wyznaczył Sąd Okręgowy w Warszawie termin rozprawy, na której rozpatrywana będzie skarga jednego z oferentów na decyzję KIO, dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę olsztyńskiej trakcji tramwajowej – poinformował urząd miasta Olsztyna.

W trwającym od roku postępowaniu przetargowym były dwa odwołania od rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i jedno do sądu. Drugim rozstrzygnięciem KIO także zajmie się sąd.

 

Jak przypomniał w komunikacie przesłanym PAP olsztyński magistrat, po nowelizacji prawa zamówień publicznych teraz o sprawie rozstrzygać będzie sąd nie w Olsztynie, a w Warszawie.

 

Zdaniem prezydenta miasta Piotra Grzymowicza, zmiana przepisów, której intencją było ujednolicenie orzecznictwa i specjalizacja sądu, może niebezpiecznie wydłużyć postępowanie.

 

“Liczba i skala toczących się spraw z odwołania, stan pandemii oraz obniżona wydolność sądu skutkują wielomiesięcznym okresem trwania postępowań. Rozwiązanie to byłoby rzeczywiście dobre, gdyby sprawy były rozpoznawane w ustawowym terminie jednego miesiąca, jednak już w oparciu o poprzednie przepisy, termin ten wynosił 2-3 miesiące” – ocenił.

 

Skarga na rozstrzygnięcie KIO wpłynęła ponad dwa miesiące temu. Przed kilku dniami prezydent Olsztyna skierował do warszawskiego sądu prośbę o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy. Teraz okazało się, że wokanda została ustalona na 30 kwietnia.

 

Od rozstrzygnięcia sądu będzie zależeć, czy umowa na realizację prac w końcu zostanie podpisana. Jeśli tak się stanie, wkrótce zaczęłyby się prace nad rozbudową tramwajowej sieci, które potrwają około 26 miesięcy.

 

Oferta wybranego do realizacji zadania konsorcjum Polimex-Trakcja opiewa na nieco ponad 403 mln złotych brutto. Skarżące rozstrzygnięcie konsorcjum Mirbud i Kobylarnia zaoferowało za ten sam zakres prac niemal 438 mln zł.

 

Planowana inwestycja to około 6 km podwójnego torowiska, które ma być poprowadzone z Pieczewa ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego. Nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku powstanie estakada o długości ok. 270 m. Poza tym przy Wysokiej Bramie zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy.(PAP)

 

autor: Marcin Boguszewski