Przed nami maraton młodych umysłów: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna trzydniowe wyzwanie!

Rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, który w tym roku zaczyna się od języka polskiego. W kolejne dni uczniowie zmierzą się z egzaminem z matematyki oraz wybranego języka obcego.

Wyniki egzaminu będą znane na początku lipca.

Ponad 502,8 tys. uczniów z VIII klas szkół podstawowych, pochodzących z 12,6 tys. szkół w całym kraju, rozpoczyna w tym roku egzamin ósmoklasisty. Do tego grona dołącza około 14,4 tys. uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy.

Pierwszego dnia egzaminu ósmoklasisty, we wtorek o godzinie dziewiątej rano, uczniowie przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego. Drugiego dnia, czyli 24 maja, odbędzie się egzamin z matematyki, natomiast trzeciego dnia, czyli 25 maja, uczniowie zmierzą się z egzaminem z wybranego języka obcego.

Największą grupę ósmoklasistów, aż 97,8%, zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki, do którego przystąpi 1,9% uczniów. Pozostałe języki obce (francuski, hiszpański, rosyjski i włoski) będą miały łącznie 0,3% udział w egzaminie.

Spośród uczniów obywateli Ukrainy, największa grupa, czyli 73%, zdecydowała się na egzamin z języka angielskiego. Drugi najczęściej wybierany język to rosyjski, do którego przystąpi 25,9% uczniów z Ukrainy. Pozostałe języki obce (francuski, hiszpański, niemiecki i włoski) będą miały łącznie 1,1% udział w egzaminie wśród uczniów obywateli Ukrainy.

Podobnie jak w poprzednich latach, egzamin ósmoklasisty będzie oparty na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na programie nauczania ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony zestaw wymagań określonych w programie nauczania.

Dla uczniów z Ukrainy wprowadzono pewne dodatkowe dostosowania, takie jak wydłużenie czasu na egzaminie z języka polskiego oraz tłumaczenie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i języka obcego (zarówno zadań, jak i instrukcji).

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.