Protest medyków w Warszawie.

Przed ministerstwem zdrowia odbył się protest pod hasłem “Nie ma medyków – nie ma leczenia”. Kilkadziesiąt osób reprezentujących zawody medyczne domagało się poprawy warunków pracy oraz podwyżek płac.

– Sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna. Od marca jesteśmy w stałej mobilizacji. Brakuje jakiejkolwiek stabilizacji jeśli chodzi o płace, a także normy zatrudnienia, na czas pandemii to zostało zniesione – mówiła Mariola Łodzińska wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych.

Protest współorganizowany był przez związki zawodowe pielęgniarek i położnych, techników medycznych radioterapii, techników medycznych elektrokardiologii, oraz pracowników diagnostyki medycznej i fizjoterapii.