Powstanie centrum badań i konserwacji zabytków Muzeum Podlaskiego

Nowoczesne centrum badań i konserwacji zabytków, którego dotąd brakowało w Muzeum Podlaskim w Białymstoku – ma teraz szansę powstać dzięki udziałowi instytucji w transgranicznym projekcie. Partnerem w projekcie jest białoruskie muzeum historyczno-archeologiczne w Grodnie.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020, na który dwa muzea pozyskały ponad 1,2 mln euro unijnego wsparcia. Łączna wartość projektu – jak informuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku – to ponad 1,3 mln euro.

Partnerem polskiego muzeum w tym projekcie jest Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne. W ramach projektu, w obu instytucjach powstaną centra badań i konserwacji zabytków. “Obie instytucje posiadają zbiory o dużej wartości historycznej i kulturowej, odzwierciedlające wspólnotę dziejów i różnorodność swoich regionów. Dzięki nowym pracowniom konserwacji wiele zabytków będzie mogło zostać odnowionych i udostępnionych zwiedzającym, zacieśni się również współpraca konserwatorów” – podało Muzeum Podlaskie.

W ocenie dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku dr. Waldemara Wilczewskiego, realizacja tego projektu jest szczególnie ważna, bo – jak podkreślił – największe w regionie muzeum nie posiadało dotąd pracowni konserwatorskiej z profesjonalną bazą. Bardzo cieszy go też współpraca z białoruskim muzeum. “Jestem przekonany, że współpraca przy projekcie zaowocuje nie tylko powstaniem dwóch centrów badań i konserwacji zabytków, ale przyniesie w przyszłości inne wspólne przedsięwzięcia, jak wystawy, spotkania i publikacje” – powiedział cytowany w komunikacie przesłanym mediom.

Projekt potrwa dwa lata. Centrum Muzeum Podlaskiego powstanie w budynku magazynowym znajdującym się w Choroszczy k. Białegostoku. Powstaną tam pracownie do konserwacji drewna, ceramiki, złoceń, metalu, papieru, tkanin i skóry. Po stronie białoruskiej – jak informuje muzeum – na potrzeby centrum dostosowane zostaną dwa budynki, a znajdą się w nich warsztaty konserwacji m.in. obrazów, ikon, papieru, skóry i wypchanych zwierząt. Oba centra zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, znajdą się w nich m.in. komory fumigacyjne, służące do chemicznej dezynsekcji eksponatów, przy użyciu specjalnych gazów.

Dodatkowo centra konserwacji będą prowadzić badania i szkolenia. Będzie też w nich możliwość konserwacji zabytków innych instytucji.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku powstało w 1949 roku i jest największą placówką muzealną w województwie podlaskim. Muzeum składa się z siedmiu oddziałów: Ratusza w Białymstoku – siedziby głównej, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oraz Muzeum Historycznego. W planach muzeum jest otwarcie kolejnego oddziału muzeum poświęconego bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, które ma się znajdować w rodzinnej wsi księdza – w Okopach. Od tego roku Muzeum Podlaskie jest placówką współprowadzoną przez ministerstwo kultury.(PAP)