Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte

Sejm przyjął w piątek 13 poprawek Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte; mają one charakter redakcyjny i dostosowujący ustawę do lokalnych realiów. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury Jan Kilian (PiS) rekomendował w piątek Sejmowi przyjęcie 13 poprawek zgłoszonych przez Senat.

Przed głosowaniem posłowie przyjęli wniosek formalny, zgłoszony przez posła Jerzego Polaczka (PiS), o głosowaniu poprawek bez pytań.

Przyjęte przez Sejm poprawki Senatu mają charakter redakcyjny i dostosowujący ustawę do lokalnych realiów.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w myśl jej autorów, posłów PiS – ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte – lepiej niż dotychczas – ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

Specustawa zakłada budowę na terenie Westerplatte placówki muzealnej, która ma być oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka miałyby działać na terenach dziś będącym w gestii m.in. wojska i Straży Granicznej, ale też tych należących do miasta Gdańsk. Wśród tych ostatnich terenów są m.in. działki, na których zlokalizowana jest Wartownia nr 1, relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy wojskowej składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy muzeum, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Specustawa precyzuje m.in. zasady, warunki i tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, określa organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji oraz że inwestorem jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zakłada m.in. budowę na terenie Pola Bitwy na Westerplatte obiektów budowlanych służących realizacji celów statutowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w tym udostępnianiu zbiorów Muzeum, a także budowę innych instalacji, urządzeń i obiektów niezbędnych do wybudowania i funkcjonowania Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Ustala zasady zabezpieczenia Pola Bitwy na Westerplatte przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i czystości na terenie Pola Bitwy na Westerplatte.

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli – są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk.

Władze Gdańska, a także część środowiska muzealników i historyków, krytykowało specustawę od momentu złożenia jej projektu. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oceniała, że ustawa ta jest próbą przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Prezydent Gdańska prezentowała swoje stanowisko m.in. pod koniec czerwca na spotkaniu z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Wiceszef MKiDN zaproponował po rozmowie, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i mieli wpływ na jego kształt. Prezydent Gdańska poinformowała z kolei po spotkaniu, że złożyła Sellinowi ofertę, aby tereny miasta nadal pozostały jego własnością i zostały wniesione do powstającego Muzeum Westerplatte, a sama instytucja była współtworzona i współprowadzona przez samorząd i stronę rządową.

Teraz specustawa ws. budowy Muzeum Westerplatte trafi do podpisu prezydenta.

Ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.(PAP)