Polska ma czas do 16 sierpnia na wypełnienie wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarej. Po tym dniu Komisja wystąpi o kary finansowe

W Brukseli odbyła się konferencja prasowa wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej i unijnego komisarza sprawiedliwości Didiera Reyndersa, podczas której zaprezentowano coroczny raport dotyczący praworządności w wymiarze sprawiedliwości oraz wolności i pluralizmu mediów.

Komisja Europejska oczekuje od Polski, by uszanowała wyrok TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Zapowiedziano, że Komisja rozpocznie procedurę naruszeniową oraz będzie domagała się nałożenia na Polskę kar finansowych, jeśli Polska nie naprawi sytuacji do 16 sierpnia.

– Jeśli chodzi o ewentualne sankcje, to będzie zależało od TSUE. Sankcje są elementem motywującym, ale mam w dalszym ciągu nadzieję, że do 16 sierpnia dostaniemy odpowiedź. Zawsze wierzę w pozytywny wynik – stwierdziła na konferencji prasowej Vera Jourova.