Młodzi pracownicy są zadowoleni z pracy zdalnej. Przebadano 8 europejskich krajów

Naukowcy przeanalizowali doświadczenia pracowników, którzy pracowali zdalnie w okresie od połowy marca do połowy maja 2020 roku. Celem było zidentyfikowanie zalet i wad pracy w domu oraz warunków sprzyjających wydajności.

Przebadano 8 europejskich krajów: Danię, Austrię, Finlandię, Niemcy, Włochy. Hiszpanię, Szwecję, Holandię. Badanie naukowców wykazało, że młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat osiągali lepsze wyniki pod względem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym niż pracownicy w wieku powyżej 31 lat.