Minister cyfryzacji składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o program “Laptop dla ucznia”

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o przetarg na zakup sprzętu w ramach programu “Laptop dla ucznia”.

Materiały, które stały się podstawą do złożenia zawiadomienia, stanowią jednak informację niejawną. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych i mogło dojść do korupcji. Gawkowski oraz ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowali ostatnio o zawieszeniu programu. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji nie miał on zabezpieczonego finansowania na 2024 rok na poziomie budżetu państwa.

“Laptop dla Ucznia” zgodnie z zapowiedziami zostanie zastąpiony innym programem “Cyfrowy uczeń”, którego zadaniem będzie wyrównanie szans cyfrowych młodzieży.