Matura 2024 rozpoczęta. Egzamin z języka polskiego za nami

Tegoroczni maturzyści stanęli przed pierwszym wyzwaniem w ramach egzaminów dojrzałości – pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W dniu dzisiejszym, uczniowie przystąpili do testu, który mógł zdecydować o ich przyszłości akademickiej i zawodowej.

Egzamin, który odbył się w dwóch formułach – 2023 dla obecnych absolwentów i 2015 dla tych, którzy ukończyli edukację w latach poprzednich, zawierał pytania i zadania sprawdzające umiejętności analizy tekstu, argumentacji oraz pisania prac na podstawie literatury polskiej i światowej.

W ramach Formuły 2023, uczniowie mieli do rozwiązania arkusz składający się z trzech części. Pierwsza część koncentrowała się na analizie i interpretacji tekstów użytkowych, takich jak “Zarządzanie czasem” Richarda Luecke. Druga część, z kolei, wymagała znajomości lektur takich jak “Pieśń o Rolandzie” czy “Tren X” Jana Kochanowskiego, gdzie zdający musieli odpowiedzieć na pytania otwarte. Trzecia i ostatnia część egzaminu polegała na napisaniu wypracowania z wyboru między dwoma tematami, odwołując się do szerokiego kontekstu literackiego.

Dla absolwentów, którzy zakończyli edukację w ramach Formuły 2015, egzamin był równie wymagający. Pierwsza część testu skupiała się na tekstach dotyczących kultury i zawodu artysty, podczas gdy druga część oferowała możliwość wykazania się w pisaniu dłuższej formy eseistycznej, gdzie uczniowie mogli wybrać jedno z trzech zaproponowanych zagadnień, związanych z literaturą i problemami etycznymi.

Obydwa arkusze maturalne były zaprojektowane tak, aby nie tylko ocenić wiedzę literacką uczniów, ale również ich zdolności krytycznego myślenia, argumentacji i ekspresji własnych myśli, które są kluczowe w dalszej edukacji oraz życiu zawodowym.

Zakończenie egzaminu z języka polskiego otwiera drogę do kolejnych dni maturalnych, podczas których młodzież będzie zdawać egzaminy z matematyki, języków obcych, a także przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Wyniki matur będą miały decydujące znaczenie dla przyszłych planów edukacyjnych i zawodowych wielu młodych ludzi.