Korupcja menadżerska w banku

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie zatrzymali dwie osoby w sprawie korupcji menadżerskiej oraz nadużyć przez funkcjonariusza publicznego. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sieradzu.

Działanie na szkodę banku

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu w sprawie udzielenia korzyści majątkowej pracownikowi banku, który preferencyjnie traktował jednego z klientów. Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy również nierzetelnych oświadczeń funkcjonariusza publicznego wykonującego zawód zaufania publicznego, do którego zadań należy egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z majątku dłużnika.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że osoby reprezentujące spółkę działającą w branży nieruchomości, kilkukrotnie w okresie od listopada 2015 do marca 2019 roku, udzieliły korzyści majątkowej pracownikowi pełniącemu funkcję kierowniczą w warszawskim banku.

Pracownik banku traktował klienta na preferencyjnych warunkach w ramach programu „Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości”, a także przekazywał w sposób nieuprawniony informacje chronione tajemnicą przedsiębiorstwa. Działania te mogły wyrządzić szkodę w majątku banku i stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji.

Zarzuty za korupcję menadżerską i składanie fałszywych zeznań

Dnia 7 marca 2024 roku na podstawie postanowień Prokuratora funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie Łodzi.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Lublina i Łodzi  na terenie województwa łódzkiego oraz lubelskiego przeszukali kilkanaście lokalizacji, w tym siedziby biur rachunkowych oraz siedziby spółek zajmujących się projektowaniem i wznoszeniem budynków. W trakcie czynności zabezpieczono materiał w postaci dokumentów oraz sprzętu elektronicznego, mogącego mieć znaczenie dowodowe w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 296a k.k., art. 231 k.k. oraz art. 233 k.k.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali tymczasowego zajęcia mienia w postaci samochodu osobowego o wartości 250 000,00 zł.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego o łącznej wartości 90 000,00 zł, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi w śledztwie.