Zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca dotacje unijne rozbita – 5 osób zatrzymanych

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie dokonali zatrzymania przestępczej grupy wyłudzającej dotacje unijne od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Wyłudzanie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu wyłudzanie dotacji unijnych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przestępcza grupa z województwa wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego rozbita

Dnia 6 grudnia 2023 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się fałszowaniem dokumentacji i przedkładaniem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieprawdziwych oraz nierzetelnych dokumentów w ramach projektów o wartości ponad 70 000 000,00 zł. W miejscu zatrzymań osób podejrzanych przeprowadzono także przeszukania mające na celu zabezpieczenie materiału mogącego mieć znaczenie dowodowe dla prowadzonego śledztwa. Ponadto, funkcjonariusze z Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Katowic, Krakowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi oraz Gdańska dokonali przeszukań szeregu podmiotów gospodarczych zaangażowanych w przestępczy proceder.

W toku śledztwa ustalono, iż w latach 2019 – 2021 dochodziło do licznych nadużyć przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – nadużycia polegały na przedstawianiu jako wydatków kwalifikowalnych fikcyjnych usług doradczych, kreowaniu projektów w celu wyłudzenia dofinansowania, a także wprowadzaniu w błąd instytucji pośredniczących. Działania zorganizowanej grupy przestępczej doprowadziły do wyrządzenia szkody w mieniu wielkiej wartości, przekraczających milion złotych.

Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie doprowadzili zatrzymane osoby do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszały zarzuty z art. 258 § 1 i 3 k.k., art. 271 k.k., art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 k.k., art. 297 k.k. i art. 271 k.k. Wobec trzech podejrzanych prokurator zadecydował o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, w tym dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z osobami podejrzanymi w sprawie.

Wobec dwóch pozostałych podejrzanych na wniosek Prokuratora prowadzącego śledztwo Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Prowadzona sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa, więc planowane są kolejne czynności.