Operacja CBA w Krakowie. Rozpracowanie grupy oszustów podatkowych

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie zatrzymali czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa karno-skarbowe. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Zorganizowana grupa przestępcza wystawiająca nierzetelne faktury

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karno-skarbowych polegających na uszczuplaniu należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa. Członkowie grupy, w ramach prowadzonego przestępczego procederu, za pośrednictwem licznych podmiotów gospodarczych, wystawili w latach 2017 – 2023 ponad 5,5 tysiąca nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę ponad 122 milionów złotych. Wystawiane fikcyjne faktury dotyczyły handlu stalą oraz materiałami budowlanymi. Straty Skarbu Państwa są szacowane na około 57 milionów złotych.

 

Dnia 30 stycznia 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym zatrzymali na terenie województwa wielkopolskiego czterech mężczyzn biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie i Poznaniu dokonali przeszukań, w trakcie których zabezpieczono materiał w postaci telefonów komórkowych, dokumentacji finansowej oraz aktów notarialnych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a k.k., art. 277a k.k. oraz art. 258 § 1 k.k..

W przeprowadzoną realizację procesową zaangażowana była Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.

 

Zastosowane środki zapobiegawcze w śledztwie

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych. Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Na poczet zabezpieczenia przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości 7,5 miliona złotych.

 

Sprawa jest rozwojowa

To już trzecia realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Dotychczas zatrzymano 23 osoby. W sprawie łącznie jest 30 podejrzanych, którym przestawiono 61 zarzutów. Prowadzone śledztwo jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.