Koncesja TVN7 wygasa za pare dni. Co dalej?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podczas środowego posiedzenia nie głosowała nad przedłużeniem koncesji dla TVN7. Wygasa ona za dziewięć dni. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powiedział, że jeśli nie zachodzi żadna z przyczyn cofnięcia koncesji, to koncesję należy przedłużyć. – Żadna z tych przesłanek nie zachodzi, zatem istnieje prawny obowiązek udzielenia koncesji – podkreślił.

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 – której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania – nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

Rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska przekazała, że Rada w środę nie głosowała nad koncesją dla TVN7. – Natomiast szczegółowo omawiane były sprawy związane ze stanem prawnym struktury właścicielskiej spółki TVN – wyjaśniła.

Brykczyńska powiedziała, że przyznając koncesję dla programu TVN24 we wrześniu ubiegłego roku, “sprawa związana ze strukturą kapitałową nie została rozwiązana i nadal jest to problem dość poważny i nierozwiązany zdaniem członków Krajowej Rady”.

Rzeczniczka mówiła o uchwale 230/2021 KRRiT, którą podjęto w dniu przyznania koncesji dla TVN24, czyli 22 września 2021 roku. – Jest uchwała w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizji w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tłumaczyła wtedy.

– Obecnie przewodniczący KRRiT nadal realizuje poszczególne rozwiązania przyjęte w tejże uchwale – wyjaśniła teraz Brykczyńska.

Profesor Maciej Gutowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powiedział w środę, że “można sobie podejmować dowolne uchwały, tyle tylko, że one nigdy nie stają się prawem”. – W tym przypadku na pewno – dodał.

– KRRiT jest organem administracyjnym, konstytucyjnym, jak każdy organ w tym kraju, jest związana polskim prawem, konstytucją, ustawą, a tam jasno są określone przesłanki przedłużenia koncesji. Jeśli nie zachodzi żadna z przyczyn cofnięcia koncesji, to koncesję należy przedłużyć – wyjaśnił. – Żadna z tych przesłanek nie zachodzi, zatem istnieje prawny obowiązek udzielenia koncesji – powiedział Gutowski.

Dodał, że “taki prawny obowiązek musi być zrealizowany przez organ, który działa na zasadzie legalizmu”.

– W związku z tym, niezależnie od tego, czy ten organ jest kolegialny, czy podejmuje uchwały, czy członkowie głosują, i tak muszą głosować zgodnie z prawem, muszą decydować zgodnie z prawem – podkreślał.

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma obowiązek udzielenia koncesji, przedłużenia koncesji, mówiąc ściśle – powiedział gość TVN24.

Nawiązując do uchwały KRRiT, powiedział, że “być może to jest jakaś próba legitymizacji zwłoki, własnego stanowiska”. – Nie ma znaczenia. Ona na pewno nie może być podstawą decyzji – dodał.