Irlandzka gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu. Dochody z podatków wspierają finanse państwa

Irlandzka gospodarka zanotowała wzrost w pierwszym kwartale 2024 roku, co sugerują najnowsze oficjalne dane. Produkcja, mierzona zmodyfikowanym popytem krajowym (MDD), wzrosła o 1,4% w porównaniu do ostatniego kwartału 2023 roku.

Jednym z kluczowych czynników wspierających finanse państwa są nieoczekiwane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. W maju dochody z tego tytułu wzrosły o 30% rok do roku, osiągając 3,6 miliarda euro, co odwróciło wcześniejsze spowolnienie z początku roku.

Irlandia czerpie korzyści z reform przepisów podatkowych, dzięki którym duże firmy płacą większość swoich globalnych podatków właśnie w tym kraju. To stawia Irlandię w wyjątkowej sytuacji, umożliwiając osiąganie nadwyżek budżetowych.

Rząd wykorzystuje część tych nieoczekiwanych wpływów podatkowych do tworzenia państwowego funduszu majątkowego. Minister finansów Michael McGrath zaznaczył: „Ogólne dochody z podatku od osób prawnych wzrosły po gwałtownym spadku w pierwszym kwartale roku i obecnie są na poziomie z tym samym okresem ubiegłego roku”. Jednak przestrzegł, że te dochody są „zmienne” i „niekoniecznie możemy polegać na niektórych z tych wpływów w przyszłości”.

W nadchodzących tygodniach minister McGrath określi ogólne parametry podatkowe i wydatkowe przyszłego budżetu państwa. Irlandzka Rada Doradcza ds. Budżetu (Ifac), niezależna instytucja nadzorująca budżet, ostrzegła ministra przed nadmiernymi wydatkami. Rada podkreśliła, że obniżki podatków i wzrost wydatków mogą przegrzać gospodarkę, która już teraz działa na pełnych obrotach lub powyżej swojej wydajności.

„Rynek pracy jest ciasny, charakteryzuje się rekordowo wysokim zatrudnieniem i rekordowo niskim bezrobociem. Inflacja spada, ale podstawowy miernik pozostaje wysoki” – dodał McGrath.

Irlandia, dzięki sprzyjającym reformom podatkowym i odpowiedzialnej polityce budżetowej, kontynuuje swoje działania na rzecz stabilnego wzrostu gospodarczego, jednocześnie przygotowując się na ewentualne przyszłe wahania w dochodach z podatków.