Inwestycje drogowe w 9 województwach za ponad 600 milionów złotych. Będą remonty dróg

Inwestycje wyniosą ponad 600 milionów złotych. Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził 14 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, które odbędą się w 9 województwach w latach 2018-2024. Na poprawę których dróg możemy więc liczyć?

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

3 Programy Inwestycji związane z rozbudową drogi krajowej nr 74 na terenie województwa lubelskiego o łącznej długości ponad 40 km: 
Rozbudowa DK 74 na odcinku Zamość – Miączyn
 Lata realizacji robót: 2020 – 2022. 
Rozbudowa DK 74 na odcinku Klemensów – Zamość
 Lata realizacji robót: 2022 – 2024. 
Rozbudowa DK 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów

Lata realizacji robót: 2022 – 2024. Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś (obecnie 8 t/oś), przebudowę skrzyżowań, mostów i przepustów, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę geometrii wlotów dróg powiatowych i gminnych, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów, poprawę warunków BRD (bariery ochronne i wygrodzenia w sąsiedztwie chodników). 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 82 na odc. Łuszczów – Zofiówka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Inwestycja obejmuje budowę chodników z dojściami do zatok autobusowych (880 m), korektę systemu odwodnienia, budowę przejść dla pieszych, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2000L (wykonanie lewoskrętu, zmiana organizacji ruchu z wykonaniem oznakowania aktywnego w osi drogi i barierami ochronnymi), budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w m. Łuszczów. Lata realizacji robót: 2018 r. 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Przebudowa ronda na ul. Granicznej przy „Węźle Lotnisko” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 

W ramach zadania przebudowane zostanie rondo na ul. Granicznej. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu dodatkowych połączeń typu „by-pass” zwiększających jego przepustowość. Dodatkowo usprawniony i uporządkowany zostanie ruch pieszy w obrębie skrzyżowania. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto zmodernizowany zostanie system odwodnienia drogi. Okres realizacji zadania:  2018 r. 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. lubuskim na dk 29 na odc. Urad – Cybinka w ramach PBDK Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie sprawnej komunikacji mieszkańców sąsiadujących miejscowości, przenoszenie ruchu turystycznego rowerowego, który zwiększy się na skutek nowego, planowanego przejścia granicznego z Republiką Federalną Niemiec w okolicy Uradu. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej po prawej stronie drogi o długości 5,8 km. Okres realizacji: 2018­­-2019. 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE / ŚLĄSKIE

Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów (etap I) proces przygotowawczy – zobowiązania podjęte (aneks) 

Celem inwestycji jest budowa nowej drogi dwujezdniowej o wysokich parametrach technicznych, odciążających istniejący ciąg obecnej drogi krajowej nr 52 w celu usprawnienia ruchu, poprawienia płynności ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz odciążenia miejscowości leżących przy trasie od ruchu tranzytowego. Prace przygotowawcze obejmą między innymi opracowanie materiałów niezbędnych do kontynuacji procedury uprawomocnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace przygotowawcze prowadzone będą do 2018 r. 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin – Płock 

W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 60 na odcinku Gostynin – Płock o długości 9,3 km, m.in. przez dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań, remont ronda, budowę zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. Okres realizacji robót: 2020 – 2022. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – Wyszogród 

W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock – Wyszogród o długości 30 km, m.in. przez dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, budowę ciągów pieszych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. W celu poprawy przepustowości drogi na odcinku od km 123,612 do km 128,800 konieczna jest dobudowa trzeciego pasa ruchu do obsługi zjazdów i skrzyżowań. Okres realizacji robót: 2020 – 2022. 

Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odc. Kozienice  Dęblin 

Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice – Dęblin o długości 22 km, m.in. przez dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę przepustów i obiektów mostowych, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia ulicznego. Okres realizacji  robót:  2020 – 2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 9 w miejscowości Walentynów 

Powstaną dojścia do zatok autobusowych, przesunięta zostanie jedna zatoka i powstanie przejście dla pieszych  (od km 28,455 do km 28,815). Okres realizacji robót: 2017 r.


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. świętokrzyskim na dk 74 w m. Adamów, Brzezie, Balbinów 

Inwestycja polega na budowie chodnika z zatokami autobusowymi i dojściami do nich w m. Adamów, Brzezie, Balbinów od km 144+700 do km 148,700 (powiat opatowski, gmina Opatów), naprzemiennie po prawej i lewej stronie drogi krajowej nr 74 o łącznej dł. 4 km. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 74 poprzez odseparowanie ruchu pieszych (dochodziło do wypadków z ich udziałem). Komunikacja pieszych, w tym dzieci idących do szkoły, odbywa się gruntowym poboczem z ograniczoną widocznością. Okres realizacji robót: 2019 r.


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Rozbudowa ulic Brzeźnickiej (dk 42) i Piastowskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Piłsudskiego i Krakowską (dk 91) (aneks) 

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie droga krajowa nr 42 na odcinku 0,46 km i drogi krajowej nr 91 na odcinku 0,3 km, zbudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulicy Brzeźnickiej z ulicą Krakowską i Piastowską, zbudowane będą chodniki, przebudowane zatoki autobusowe oraz zamontowane urządzenia BRD. Okres realizacji robót: 2017 – 2018.


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 w województwie pomorskim na odcinku Malbork – Kalmuzy w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) 

W ramach zadania zaplanowano wybudowanie chodników o łącznej długości 1,15 km. Okres realizacji robót: 2018.

Źródło: www.kurier.pap.pl