Prezydent Andrzej Duda z wizytą w ONZ

Prezydent udaje się dziś do USA na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Prezydent, między innymi, ma tam wygłosić przemówienie dotyczącego członkowstwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa.

Andrzej Duda, planuje wygłosić przemówienia i podziękować za wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. Polska była jedynym kandydatem do Rady z regionu Europy Wschodniej. 

Jak podkreśla szef gabinetu prezydenta, Krzysztof Szczerski, prezydent w swoim przemówieniu będzie kładł duży nacisk na pojęcie wolności jako drogi do pokoju. 

“Pan prezydent zwróci ponadto uwagę na nowy rodzaj zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego – jakim jest ingerencja państw trzecich i organizacji zewnętrznych w procesy demokratyczne w państwach suwerennych” – dodaje szef gabinetu prezydenta. Zaznacza też, że Andrzej Duda nie ma zamiaru wskazywać konkretnego państwa, którego dotyczy ten problem, a jedynie chce zaznaczyć istotę samego zagrożenia.

Jak dodaje prezydencki minister, w ostatnim czasie kilkakrotnie zauważano taką ingerencją, zarówno w procesy wyborcze, jak i w procesy “decydowania demokratycznego państw suwerennych”.

To ma związek z doświadczeniami w różnych miejscach na świecie. Mieliśmy wrażenie i to jest też poświadczone w wielu krajach, nie w Polsce, że proces wyborczy podlegał bardzo silnym, zewnętrznym ingerencjom państw trzecich. I poprzez fake news, ale także po prostu poprzez ingerencję w proces demokratyczny. I o tym prezydent będzie przede wszystkim mówił

Krzysztof Szczerski

Prezydentowi Polski zależy też, by w swoim przemówieniu odnieść się nie tylko do zagrożeń militarnych, ale zaznaczyć też potrzebę zadbania o bezpieczeństwo na innych płaszczyznach.

Natomiast Rada Bezpieczeństwa powinna zająć się wielopłaszczyznowymi elementami dzisiejszego bezpieczeństwa. Od cyberbezpieczeństwa, poprzez bezpieczeństwo środowiskowe, społeczne, ekonomiczne, ale także bezpieczeństwo demokratycznej suwerenności państw.

Krzysztof Szczerski

Poza omawianiem kwestii związanych z Radą Bezpieczeństwa ONZ, prezydent Andrzej Duda chce się też spotkać z przywódcami innych państw podczas. tzw. Dialogu Liderów, gdzie omawiane będą kwestie klimatyczne. Prezydent będzie też omawiać agendę konferencji klimatycznej, która odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.

Źródło: www.kurier.pap.pl