Fikcyjne faktury za doradztwo w zakresie wdrożenia usług technologii opartych na AI

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie dokonali zatrzymania osób związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur na łączną kwotę prawie 2,5 mln złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Fikcyjne faktury za doradztwo w zakresie wdrożenia usług technologii opartych na AI

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie dokonali zatrzymania przedsiębiorców, działających w krótkich odstępach czasu, którzy wystawiali fikcyjne faktury, poświadczające nieprawdę, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych o wartości 2 460 000,00 zł. Faktury były wystawiane za m.in. doradztwo w zakresie wdrożenia usług nowych technologii, w tym opartych na AI; analizę rynku; usługi marketingowe w postaci reklam w mediach społecznościowych; skanowanie i cyfryzację dokumentów oraz archiwizację dokumentacji papierowej.

Przedsiębiorcy zatrzymani na gorącym uczynku

Dnia 26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, na terenie województwa małopolskiego, dokonali zatrzymania mężczyzn zaangażowanych w przestępczy proceder.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. z art. 271a k.k.

W trakcie realizacji zabezpieczono materiał dowodowy w postaci zabezpieczonej korzyści majątkowej w kwocie 235 000 złotych. Ponadto zabezpieczono fikcyjne faktury i umowy służące do popełnienia przestępstw, jak również sprzęt elektroniczny w postaci telefonów komórkowych, tabletów, nośników elektronicznych.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy.