132 tys. kandydatów na radnych w gminach; najstarszy ma 94 lata

Ponad 132 tys. kandydatów ubiega się o mandat w radach gmin i miast w nadchodzących wyborach samorządowych. Najmłodszy kandydat ma 17 lat, najstarszy – 94 lata. Zdecydowana większość kandyduje z lokalnych komitetów.

Kandydaci w gminach i miastach do 20 tys. mieszkańców

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej do rad gmin i miast do 20 tys. mieszkańców w nadchodzących wyborach samorządowych kandyduje 87 421 osób. Najmłodsi kandydaci mają 17 lat i pochodzą z gmin Wisznia Mała i Wilamowice. Najstarsza kandydatka startuje w gminie Wielgie i ma 91 lat. Wśród zarejestrowanych kandydatów najwięcej jest osób w przedziale wiekowym 41-50 lat – 26 861 osób, co daje blisko 31 proc. ogółu. Najmniej jest kandydatów w wieku 18-20 lat (ok. 0,4 proc.) i w wieku 81-90 lat (poniżej 0,1 proc.).

Zdecydowana większość zarejestrowanych kandyduje z lokalnych komitetów. Wśród komitetów partyjnych najwięcej osób kandyduje z KWW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni – 5637 osób. Z KW Prawo i Sprawiedliwość kandyduje 4990 osób, z KKW Koalicja Obywatelska 1181 osób, z KKW Lewica 535 osób zaś z KW „Bezpartyjni Samorządowcy” – 362 osoby.

Kandydaci w gminach i miastach powyżej 20 tys. mieszkańców

W gminach i miastach powyżej 20 tys. mieszkańców zgłosiło się 45 029 kandydatów na radnych. Najmłodsi kandydaci również w tym przypadku mają 17 lat i pochodzą z gmin Jelcz-Laskowice i Jędrzejów. Najstarszy kandydat ma 94 lata i ubiega się o mandat radnego w Lęborku. Wśród zarejestrowanych najwięcej kandydatów mieści się w przedziale wiekowym 41-50 lat – jest to 12887 osób, co przekłada się na ok. 29 proc. ogółu. Najmniej jest kandydatów w przedziale 18-20 lat (ok. 2 proc.) i 81-90 lat (ok. 0,2 proc.).

Podobnie jak w mniejszych miastach i gminach większość kandydatów startuje z lokalnych komitetów wyborczych. Wśród komitetów partyjnych najwięcej osób kandyduje z KW Prawo i Sprawiedliwość – 6746 osób. Z KKW Koalicja Obywatelska o mandat ubiega się 5111 osób, z KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni 2385 osób, a z KKW Lewica 884 osoby.