42 proc. zwolenników nowego rządu Morawieckiego, 29 proc. przeciwników

42 proc. badanych przez CBOS zadeklarowało się jako zwolennicy nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego, 29 proc. określiło się jako jego przeciwnicy, a 25 proc. wyraziło obojętność. 52 proc. jest zadowolonych, że Morawiecki ponownie został premierem; niezadowolenie deklaruje 35 proc. badanych.

Nadzieje na poprawę sytuacji w kraju w związku z powołaniem rządu Mateusza Morawieckiego wyraża 39 proc. badanych; 28 proc. obawia się, że będzie gorzej. 14 proc. uważa, że nic się nie zmieni i również 14 proc. deklaruje obojętność wobec rządu.

Nadzieje związane z tym rządem częściej niż przeciętnie wyrażają respondenci mający co najmniej 55 lat (54 proc.), mieszkańcy wsi (48 proc.), w tym szczególnie rolnicy (54 proc.), badani z wykształceniem podstawowym (63 proc.) oraz osoby słabo sytuowane – o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1500 zł (45 proc.). Wiarę w poprawę sytuacji częściej wyrażają mężczyźni (43 proc.) niż kobiety (35 proc.).

Społeczny odbiór nowego rządu Morawieckiego zależy przede wszystkim od orientacji politycznej i, szerzej, światopoglądowej. Z nadzieją jego powstanie przyjęli głównie badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (72 proc.) oraz osoby religijne, szczególnie najbardziej zaangażowane w praktyki religijne – praktykujące kilka razy w tygodniu (72 proc.).

W ocenie 51 proc. nowy rząd Mateusza Morawieckiego będzie taki sam jak poprzedni. Pozostali spodziewają się raczej lepszych (26 proc.) niż gorszych (14 proc.) rządów.

Lepszego rządu częściej niż inni spodziewają ankietowani w wieku 65+ (38 proc.), mieszkańcy wsi (35 proc.), szczególnie rolnicy (47 proc.), badani z wykształceniem podstawowym (46 proc.) oraz osoby o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1500 zł (31 proc.).

Na opinie w tej kwestii wyraźnie wpływa orientacja polityczna respondentów, a w dalszej kolejności także ich religijność. Lepszego rządzenia spodziewa się 47 proc. badanych identyfikujących się z prawicą i 41 proc. osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

52 proc. respondentów wyraża zadowolenie z tego, że premier Morawiecki ponownie stanął na czele rządu; swoje niezadowolenie deklaruje 35 proc. badanych.

Z ponownego objęcia stanowiska premiera przez Morawieckiego częściej, niż przeciętnie zadowoleni są badani w wieku 55-64 lata (61 proc.) i przede wszystkim 65+ (66 proc.), mieszkańcy wsi (63 proc.), w tym szczególnie rolnicy (71 proc.), respondenci z wykształceniem podstawowym (71 proc.) i zasadniczym zawodowym (62 proc.) oraz osoby o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1500 zł (59 proc.).

Do najbardziej niezadowolonych należą mieszkańcy dużych, ponad półmilionowych miast (61 proc.) oraz osoby najlepiej wykształcone i sytuowane (48 proc. badanych z wykształceniem wyższym, 51 proc. respondentów o miesięcznych dochodach per capita co najmniej 3000 zł).

Swoją dezaprobatę częściej niż przeciętnie wyrażają właściciele firm (55 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści (54 proc.). Krytycznemu nastawieniu do premiera sprzyja też młody wiek. Więcej niż przeciętnie niezadowolonych z tego, że zachował on stanowisko, jest wśród badanych do 24 roku życia (45 proc.), szczególnie wśród uczniów i studentów (51 proc.).

CBOS zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie dla odbioru premiera ma orientacja polityczna i światopoglądowa. Z ponownego objęcia przez niego pełnionej funkcji cieszy się 85 proc. badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne. Natomiast 73 proc. osób identyfikujących się z lewicą jest przeciwnego zdania.

Nowy gabinet Morawieckiego rozpoczyna swoją działalność z równie dużym odsetkiem zwolenników (42 proc.) co poprzedni kierowany przez niego rząd. Jednocześnie ma on jednak na starcie prawie dwukrotnie więcej przeciwników (29 proc.) niż pierwszy gabinet tego polityka oceniany w styczniu 2018 roku. Mniej osób deklaruje natomiast obojętność wobec obecnego rządu (25 proc.) niż wobec poprzedniego gabinetu Mateusza Morawieckiego blisko dwa lata temu.

Nowy rząd cieszy się ponadprzeciętnym poparciem osób w wieku 55–64 lata (51 proc.) i starszych (56 proc.), mieszkańców wsi (52 proc.), a zwłaszcza rolników (61 proc.), badanych z wykształceniem podstawowym (61 proc.), o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1500 zł (48 proc.).

Szczególnie dużo przeciwników rządu jest wśród mieszkańców największych miast (58 proc.) oraz wśród osób o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: z wyższym wykształceniem, o miesięcznych dochodach co najmniej 3000 zł per capita (po 46 proc.), kadry kierowniczej i specjalistów (50 proc.) oraz właścicieli firm (51 proc.).

Stosunek do rządu zależy także od orientacji politycznej i, szerzej, światopoglądowej. Wśród osób deklarujących prawicowe poglądy polityczne poparcie dla nowego rządu Morawieckiego sięga 78 proc. 65 proc. utożsamiających się z lewicą określa się jako przeciwnicy rządu.

Poparciu dla rządu sprzyja religijność. Im częstszy udział w praktykach religijnych, tym częstsza aprobata premiera i odwrotnie. Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera akceptuje ogromna większość wyborców PiS. W pozostałych elektoratach przeważa niezadowolenie, szczególnie często wyrażają je wyborcy Koalicji Obywatelskiej i partii w ostatnich wyborach startujących pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Trzecia grupa to wyborcy PSL oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość, wśród których jest więcej przeciwników niż zwolenników rządu, a dodatkowo spora grupa deklaruje nastawienie obojętne.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 28 listopada – 5 grudnia 2019 roku na liczącej 971 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)