Duda, Hołownia i Morawiecki cieszą się największym zaufaniem

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 56 proc. badanych, liderowi ruchu Polska 2050 Szymonowi Hołowni – 52 proc., a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – 51 proc. – podaje CBOS. W rankingu nieufności trzy pierwsze miejsca przypadły: Jarosławowi Kaczyńskiemu, Rafałowi Trzaskowskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu.

Według wrześniowego sondażu CBOS dotyczącego zaufania do polityków, prezydentowi Dudzie ufa 56 proc. ankietowanych, czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w sierpniu. Prezydentowi nie ufa 36 proc., czyli o 4 pkt. proc. więcej niż w sondażu z poprzedniego miesiąca.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się były kandydat na prezydenta, prezes stowarzyszenia Polska 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 52 proc. respondentów – o 1 pkt. proc. więcej niż poprzednio. Nie ufa mu 19 proc. badanych, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż w sierpniu.

Trzecie miejsce pod względem zaufania zajął premier Mateusz Morawiecki z 51 proc. wskazań – to mniej o 3 pkt. proc. niż poprzednio. Szefowi rządu nie ufa 37 proc. ankietowanych, o 5 pkt. proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu.

W rankingu zaufania kolejne miejsca zajęli: szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 41 proc. badanych (o 2 pkt. proc. więcej niż w sierpniu), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaufanie do którego zadeklarowało 40 proc. (mniej o 1 pkt. proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński, który cieszy się zaufaniem 39 proc. badanych (mniej o 1 pkt. proc.), jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak z 37 proc. deklarowanym zaufaniem (mniej o 1 pkt. proc.).

Szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi ufa 34 proc. (nie był ujęty w sondażu z poprzedniego miesiąca), marszałek Sejmu Elżbiecie Witek – 30 proc. badanych (mniej o 3 pkt. proc.), liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi – 29 proc. ankietowanych (nie był ujęty w poprzednim badaniu).

Na następnych miejscach w sondażu pod względem zaufania uplasowali się: wicepremier oraz minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (25 proc., zaufania, czyli o 1 pkt. proc. mniej niż poprzednio), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (25 proc., tak samo jak w poprzednim badaniu), wicepremier i minister kultury Piotr Gliński (24 proc., mniej o 4 pkt proc.), wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin (23 proc., mniej o 3 pkt. proc.), a także szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski (22 proc., nie był ujęty w poprzednim badaniu).

Ostatnie miejsca w rankingu zaufania zajęli: przewodniczący PO Borys Budka (22 proc., więcej o 3 pkt. proc. niż w sierpniu) oraz wicemarszałek Sejmu i szef SLD Włodzimierz Czarzasty (19 proc., brak zmian względem poprzedniego badania).

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajmuje nadal prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 46 proc. respondentów (bez zmian względem sondażu w sierpniu), na drugim miejscu znalazł się prezydent stolicy, polityk PO Rafał Trzaskowski, któremu nie ufa 39 proc. badanych (mniej o 1 pkt. proc.), a na trzecim premier Morawiecki, brak zaufania do którego zadeklarowało 37 proc. respondentów (więcej o 5 pkt. proc.).

Kolejne miejsca pod względem nieufności zajęli w sondażu: prezydent Duda (36 proc. nieufności, wzrost o 4 pkt. proc. w stosunku do sierpnia) oraz Jacek Sasin i Borys Budka, którym nie ufa po 35 proc. respondentów (w przypadku Sasina to więcej 3 pkt. proc. względem badania z poprzedniego miesiąca, w przypadku Budki to 9 pkt. proc. mniej);

Brak zaufania wobec Jarosława Gowina zadeklarowało 32 proc. ankietowanych (nie był ujęty w poprzednim sondażu). Tomaszowi Grodzkiemu nie ufa 29 proc. respondentów (mniej o 5 pkt. proc.), Mariuszowi Błaszczakowi (28 proc., nie był ujęty w poprzednim sondażu), Włodzimierzowi Czarzastemu – 26 proc. (o 3 pkt. proc. mniej), Elżbiecie Witek oraz Krzysztofowi Bosakowi, którym nie ufa po 24 proc. respondentów (to o 1 pkt. proc. mniej nieufności dla Bosaka, o 1 pkt. proc. więcej dla Witek).

Na kolejnych miejscach w sondażu pod względem nieufności uplasowali się: Piotr Gliński oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, którym nie ufa po 22 proc. (wzrost nieufności o 1 pkt. proc. dla Glińskiego, spadek o 1 pkt. proc. dla Kosiniaka-Kamysza), Szymon Hołownia oraz Dariusz Piontkowski, którym nie ufa po 19. proc. (o 2 pkt proc. mniej nieufności dla Hołowni, Piontkowski nie był ujęty w poprzednim sondażu), Jadwiga Emilewicz, której nie ufa 18 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc. względem poprzedniego badania).

Z sondażu wynika, że 43 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie zna Dariusza Pionktowskiego, 39 proc. nie zna Jadwigi Emilewicz, 35 proc. – Piotra Glińskiego, 30 proc. – Włodzimierza Czarzastego, 29 proc. – Elżbiety Witek, 25 proc. – Tomasza Grodzkiego, 22 proc. – Borysa Budki, a 21 proc. – Jacka Sasina.

CBOS przeprowadził sondaż za pomocą metod CAPI, CATI oraz CAWI na reprezentatywnej imiennej próbie 1149 osób, pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej poprzez numer PESEL. Badanie zostało przeprowadzone między 7 a 17 września. (PAP)