Zielona Góra z rekordowym budżetem na wydatki

221,8 mln zł na inwestycje zakłada projekt budżetu Zielonej Góry na 2021 r. Dochody miasta określono na nieco ponad 1 mld zł, a w wydatki – prawie 1,16 mld zł – poinformowała dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra Monika Zapotoczna.

Planowany budżet będzie wyższy od tegorocznego, w którym dochody budżetowe określono również na nieco ponad 1 mld zł, a wydatki na ok. 1,13 mld zł, przy inwestycjach określonych na 162,7 mln zł. Wydatki inwestycyjne w przyszłym roku będą o 37 proc. wyższe niż w 2020 r.

„Z pewnością jest to najtrudniejszy dla mnie budżet. Budżet wielkich wyzwań, zmagań i konsekwencji, które niestety będą miały odzwierciedlenie w przyszłości. Zrobimy wszystko, by miasto dalej się rozwijało. Nie zrezygnujemy z zaplanowanych inwestycji. Będziemy szukać środków zewnętrznych, zwiększamy także zadłużenie miasta. I nie jesteśmy jedynym samorządem w Polsce, który na taki krok się zdecydował

 powiedział PAP prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Do największych inwestycji w 2021 r. będą należały: budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej (34,7 mln zł, ogółem koszt zadania, które ma zakończyć się w 2023 r. wyniesie 152,5 mln zł), zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej (15 mln zł, ogółem koszt 30 mln zł do 2022 r.).

Ponadto, wśród największych inwestycji będą: budowa parkingu wielopoziomowego przy ul Pisakowej 15 mln zł (ogółem do 2022 r. koszt 30 mln zł); roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt 6 mln zł.

Największą pozycją w projekcie budżetu są wydatki na oświatę i edukację, na które zapisano 357,8 mln zł, tj. 30,86 proc. budżetu. Kolejna poważna pozycja budżetu to świadczenia w ramach działu „Rodzina”, gdzie wydatki określono na 219,6 mln zł, tj. 18,93 proc. budżetu. Świadczenia te w znacznej części finansowane są z budżetu państwa i Zielona Góra otrzyma na nie ponad 193,7 mln zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada, że wydatki związane z realizacją statutowych zadań samorządu wyniosą w przyszłym roku ok. 212,2 mln zł. Wydatki na utrzymanie administracji zostały określone na 71,8 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 88,8 mln zł, a na kulturę i sport – ok. 65 mln zł.

Na budżet obywatelski miasto zamierza przeznaczyć w 2021 r. ok. 6,5 mln zł – z powodu pandemii zadania będą wybrane w trakcie roku.

„Zapewniam, że zrobimy wszystko, by rok 2021 był stabilny. Największe wydatki w przyszłorocznym budżecie jak zawsze pochłonie oświata i pomoc społeczna. Nie oznacza to jednak, że zapominamy o pozostałych wydatkach związanych między innymi z kulturą i sportem czy też ochroną środowiska” – powiedział Kubicki.

Udział w podatkach CIT i PIT ma stanowić 26,4 proc. dochodów miasta, czyli 266,4 mln zł. Subwencja ogólna ma wynieść 21,2 proc. dochodów, czyli 213,7 mln zł. Udział w budżecie wpływów z podatków i opłat lokalnych określono na 39,97 proc. (403 mln zł), a dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na działalność bieżącą 24,5 proc., co stanowi kwotę 247,3 mln zł. Ze środków UE samorząd Zielonej Góry zaplanował wpływy w wysokości 61,1 mln zł, tj. ok. 6,1 proc. dochodów budżetowych.

Obecnie dług Zielonej Góry wynosi 413,5 mln zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie budżetu, na koniec 2021 r. zadłużenie miasta ma wynieść 568,3 mln zł. Deficyt jest planowany na poziomie 151,6 mln zł i zostanie pokryty głównie przychodami z kredytu bankowego. Tym samym poziom zadłużenia miasta osiągnie 56,4 proc.

Projekt budżetu Zielonej Góry jest analizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Sesja budżetowa odbędzie się 22 grudnia br.