Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych “Perspektywy 2020”

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie najlepszym technikum – wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych po raz 22. przygotował miesięcznik “Perspektywy”.

Kapituła rankingu pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące Toruniu (do 1 września 2019 r. – Liceum Akademickie w Toruniu) od lat jest w jego czołówce. W ubiegłym roku było na piątym miejscu w rankingu. W 2015 r. było na miejscu czwartym, w 2017 r. i 2016 r. – na trzecim, w 2018 r. i 2013 r. – na drugim, a w 2014 r., 2012 r. i 2011 r. na pierwszym.

Liceum działa od 1998 r. Jest pierwszą w Polsce szkołą stworzoną specjalnie z myślą o uczniach wybitnie zdolnych. Kierowane jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Początkowo działało w ramach eksperymentu pedagogicznego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tworzyło Zespół Szkół UMK wraz z Gimnazjum Akademickim. Przy szkole działa internat – mieszkają w nim uczniowie, którzy przyjechali na naukę do Torunia z całej Polski.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło XIV LO im. Stanisława Staszica (ubiegłoroczny zwycięzca rankingu), miejsce trzecie – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ubiegłym roku również na trzecim), miejsce czwarte – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na również na czwartym), miejsce piąte – XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (w ub.r. na drugim).

Na szóstym miejscu znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, na miejscu siódmym – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na miejscu ósmym – XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na miejscu dziewiątym – LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na miejscu dziesiątym – IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na miejscu jedenastym – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na miejscu dwunastym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na miejscu trzynastym – V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, na miejscu czternastym – 2. Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, na miejscu piętnastym – VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (w ubiegłym roku również na pierwszym na miejscu).

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 tworzy Zespół Szkół przy ulicy Wiśniowej w Warszawie wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki). Szkoła pomaga uczniom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów, które potwierdzają ich umiejętności; np. najlepsi uczniowie, którzy bardzo dobrze znają angielski, mogą przejść dwuletnie zajęcia specjalistyczne z systemów i sieci komputerowych CISCO. To przygotowanie do egzaminu, po którym drzwi do branży IT na całym świecie stoją przed nimi otworem.

Miejsce drugie w rankingu techników zajęło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w ubiegłym roku na miejscu trzecim), miejsce trzecie – Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie (w ub.r. na drugim), miejsce czwarte – Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (w ub.r. również na czwartym), miejsce piąte – Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. również na piątym).

Na miejscu szóstym znalazło się Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. WP w Bydgoszczy, na miejscu siódmym – Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 “Budowlanka” im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze, na miejscu ósmym – Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie, na miejscu dziewiątym – Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na miejscu dziesiątym – Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół w Szczecinie.

Jak co roku kapituła przygotowała też podrankingi szkół. Wśród nich są: dwa, w których kryterium są wyniki matury (ranking maturalny dla liceów i ranking maturalny dla techników), ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) i rankingi wojewódzkie.

W rankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło Uniwersyteckie LO w Toruniu, a wśród techników – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W rankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło XIII LO w Szczecinie.

Nagrody i dyplomy laureatom rankingu wręczone zostaną w czwartek podczas gali finałowej, która odbędzie się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.