W Wielkopolsce wypłacono blisko 80 mln zł wsparcia dla firm z regionalnej „tarczy antykryzysowej”

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej do tej pory wsparła firmy łączną kwotą blisko 80 mln zł. Pomoc finansową otrzymało prawie 2,5 tys. przedsiębiorstw w regionie – podała we wtorek Agencja.

Nabór w konkursie “Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego” w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej został przeprowadzony pod koniec sierpnia 2020 r. i zakończył się w ciągu minuty. Do dyspozycji było ok. 95 mln zł, a przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 mld zł. O uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi decydowały ułamki sekundy. Złożono ponad 50 tys. wniosków. Zakwalifikowanych zostało około 3 tys. podmiotów.

 

Wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów dotyczących procedury przeprowadzenia naboru przez WARP, marszałek województwa wielkopolskiego zdecydował o przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Jego zadaniem miało być sprawdzenie przebiegu procesu przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. botów. Audyt potwierdził, że system umożliwiał skuteczne złożenie wniosków i nie preferował określonej grupy wnioskodawców. Wypłaty rozpoczęto pod koniec grudnia.

 

Zespół promocji Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP) przekazał w przesłanym PAP komunikacie, że do wtorku w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej Agencja wypłaciła blisko 80 mln zł. „Środki finansowe trafiły do 2460 podmiotów gospodarczych, co stanowi prawie 85 proc. z całkowitej liczby zakwalifikowanych podmiotów” – podano.

 

Jak wskazano w komunikacie WARP rozpoczęła weryfikację wniosków, podpisywanie umów oraz wypłatę grantów podmiotom z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu do wypłaty decyduje kolejność na liście.

 

W komunikacie zaznaczono, że wsparcie firm z listy rezerwowej jest możliwe m.in. dzięki wykluczeniu, z powodu niespełniania kryteriów określonych w regulaminie projektu, części podmiotów z głównej listy naboru. „Dodatkowo, po przeprowadzeniu weryfikacji zakwalifikowanych wniosków oraz wprowadzeniu niezbędnych korekt, zmniejszeniu uległy kwoty niektórych wypłat. Z uwagi na powyższe działania dokonano niezbędnych zmian w regulaminie projektu i wydłużono okres podpisywania umów z grantobiorcami do dnia 30 czerwca 2021 r.” – podano.

 

Podkreślono, że WARP „dokłada wszelkich starań”, by weryfikacja dostarczonej przez wnioskodawców dokumentacji była jak najszybsza. Agencja od momentu dostarczenia pełnej dokumentacji, ma 30 dni na podpisanie umowy o wsparciu firmy. WARP zapewniła, że zatrudniono dodatkowych analityków, aby skrócić czas oczekiwania przedsiębiorców „do niezbędnego minimum”.

 

„Dotychczasowa realizacja wypłat w transzach wynikała z faktu, że WARP Sp. z o.o. otrzymywała środki na powierzenie grantu według terminarza przekazywania środków unijnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W dniu, w którym środki z BGK trafiały na konto WARP, w całości były one przesłane w postaci grantów przedsiębiorcom” – zaznaczono.

 

W komunikacie zapewniono, że zarząd WARP, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji przedsiębiorców, podjął decyzję o czasowym wypłacaniu przyznanych firmom grantów ze środków własnych, na co Agencja przeznaczyła blisko 10 mln zł.

 

Jak podkreślono zarówno WARP, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego muszą dołożyć szczególnej staranności w weryfikacji dostarczanej dokumentacji, aby była ona zgodna z regulacjami i przepisami prawa dotyczącego rozliczeń środków otrzymywanych w ramach UE.

 

Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa jest skierowana do przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.(PAP)

 

autor: Szymon Kiepel