Mazowsze dostanie z nowego budżetu UE ok. 150 mln euro

Na inwestycje w Warszawie i 9 otaczających ją powiatach przeznaczono w nowym budżecie Unii Europejskiej ok. 150 mln euro. Pozostała część Mazowsza może liczyć na co najmniej 1,6 mld euro – powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W poniedziałek 8 lutego odbędą się na Mazowszu konsultacje społeczne dotyczące Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu umożliwiającego uruchomienie środków z budżetu UE na lata 2021-2027.

 

Wiceszefowa MFiPR w rozmowie z PAP wskazała, że w ramach konsultowanej umowy dla Warszawy i dziewięciu bogatych powiatów przeznaczono 150 mln euro. “Ta kwota wynika z regulacji unijnych i jest to kwota gwarantowana. Część tych środków – ponad 40 mln euro – będzie przeznaczona na duże strategiczne inwestycje, np. związane z cyfryzacją czy przedsiębiorczością, realizowane w ramach krajowych programów. Większość – ponad 110 mln euro – znajdzie się w programie regionalnym dla województwa mazowieckiego, którym będzie zarządzał marszałek województwa” – powiedziała Jarosińska-Jedynak. Dodała, że nie są to wszystkie pieniądze, na które może liczyć region warszawski stołeczny. „Te obostrzenia, wynikające z przepisów europejskich, dotyczą pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W Warszawie i okolicznych powiatach wciąż będzie można bez ograniczeń finansować inwestycje z Funduszu Spójności. To największe przedsięwzięcia, kosztujące miliardy złotych, jak na przykład rozbudowa metra” – wyjaśniała wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 

Zaznaczyła, że słabiej rozwinięta, pozostała część województwa mazowieckiego, otrzyma więcej pieniędzy: co najmniej 1,6 mld euro z programu regionalnego oraz prawdopodobnie kilkaset milionów euro z Programu Polska Wschodnia. „Program dla Polski Wschodniej jest przeznaczony dla 6 województw, ale nie będzie w nim odgórnego podziału puli na regiony. Fundusze dostaną najlepsze inwestycje, dlatego ostateczna kwota, jaka trafi do poszczególnych województw jest uzależniona od aktywności beneficjentów” – zaznaczyła wiceminister. Dodała, że do podziału na programy regionalne jest jeszcze około 7,1 mld euro, które zostaną przyznane po negocjacjach kontraktów programowych pomiędzy rządem a marszałkami. „Jeśli marszałek województwa mazowieckiego pokaże w tych negocjacjach dobrze przygotowane, kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionu i całego kraju inwestycje, otrzyma dodatkowe pieniądze na program regionalny” – zapowiedziała Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że słabiej rozwinięta część Mazowsza będzie też korzystać z pieniędzy dostępnych w programach krajowych.

 

Wiceminister przypomniała, że zgodnie z obowiązującym w Polsce podziałem administracyjnym Warszawa jest integralną częścią Mazowsza. Natomiast według unijnych przepisów, które stosuje się do podziału funduszy unijnych, Mazowsze podzielone jest na dwie jednostki poziomu NUTS2. “Taki podział obowiązuje od 2018 roku. Zabiegaliśmy o niego, bo Warszawa sztucznie zawyżała statystyki rozwoju gospodarczego całego województwa” – powiedziała Jarosińska-Jedynak. Dodała, że regiony, w których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 proc. średniej Unii Europejskiej otrzymują więcej pieniędzy z funduszy. „Warszawa i otaczających ją 9 powiatów przekroczyły 100 proc. unijnej średniej PKB na mieszkańca. Według najnowszych danych jest to 156 proc. Ponieważ w Warszawie oraz dziewięciu powiatach średni dochód na głowę jest zdecydowanie wysoki, otrzymały one mniejszą pulę z budżetu UE na lata 2021-2027″ – wyjaśniła.

 

Z danych MFiPR wynika, że w perspektywie finansowej 2014-2020 w woj. mazowieckim w ramach programu regionalnego oraz programów krajowych zrealizowano łącznie 7,6 tys. projektów na kwotę dofinansowania UE 7,7 mld euro. Wsparcie zostało udzielone w następujących głównych obszarach: drogi (3 mld euro), B+R(733 mln euro), zatrudnienie, włączenie społeczne i edukacja (656 mln euro), transport miejski (468 mln euro), rozwój przedsiębiorczości (324 mln euro), kolej (246 mln euro), energetyka (239 mln euro w tym 47 mln euro na OZE), cyfryzacja (206 mln euro), infrastruktura zdrowotna (200 mln euro), infrastruktura wodno-kanalizacyjna (59 mln euro). Umowa Partnerstwa określa strategię interwencji funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

 

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, rozpoczęte 18 stycznia, są jednym z ważnych etapów zbliżających nas do uruchomienia środków z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. “Do 16 lutego chcemy przeprowadzić spotkania we wszystkich 16 województwach. Całe konsultacje zakończą się 22 lutego” – powiedziała. Jarosińska-Jedynak dodała, że w czasie tych konsultacji resort zbierze uwagi od wszystkich zainteresowanych podmiotów, czyli m.in. od samorządów, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców.

 

Z nowego budżetu UE i Funduszu Odbudowy Polska wynegocjowała około 170 mld euro (w cenach bieżących). W tym: 72,2 mld euro na politykę spójności; 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy; 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy; 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników; 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich; około 2 mld euro na szybkie wsparcie w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi skutkami COVID-19 – pieniądze dodane do programów na lata 2014-2020).