Skorumpowany urzędnik przyjmujący łapówki od prywatnych przedsiębiorców

Poznańskie CBA zatrzymało pięć osób w związku ze sprawą korupcji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Jedną z nich jest powiatowy urzędnik.

Śledztwo prowadzone jest przez funkcjonariuszy poznańskiego oddziału Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału, urzędnik powiatowy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej miał przyjmować korzyści majątkowe od prywatnych przedsiębiorców w zamian za udzielanie informacji pochodzących z zasobów informatycznych urzędu dotyczących m.in. gruntów i ich właścicieli. Miał także w istotny sposób wpływać na bieg spraw, które toczyły się w urzędzie tak, by przyniosło to korzyści dla danych przedsiębiorców.

Przestępczą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami działającymi w branży obrotu nieruchomościami oraz w branży deweloperskiej miał prowadzić od grudnia 2021 do kwietnia 2022.

Na podstawie zebranego materiału przeprowadzono akcję zatrzymania łącznie pięciu osób, w tym jednego urzędnika oraz czterech prywatnych przedsiębiorców. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania i działalności, zabezpieczając dowody w sprawie.

„Podejrzani zostali doprowadzeni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k. oraz 229 k.k..” – informuje CBA

Wobec wszystkich zastosowano dozór policyjny. Prokurator zastosował poręczenia majątkowe wobec osób zatrzymanych w wysokości od 20 000,00 zł do 50 000,00 zł. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych w tej sprawie wynosi 120 000,00 zł.

Urzędnik został zawieszony w czynnościach służbowych oraz otrzymał zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. To samo zabezpieczenie zastosowano wobec dwóch przedsiębiorców.

Dodatkowo, pracownicy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu otrzymali wezwania na przesłuchania w charakterze świadków.