Ruszył nabór na dofinansowanie energooszczędnych budynków komunalnych

Od początku lutego gminy mogą wnioskować o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych. Środki można otrzymać tylko na projekty spełniające normy związane z oszczędzaniem energii. Do podziału jest ponad pół miliarda zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Do rozdysponowania są środki w wysokości ponad pół miliarda zł, które pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. 

Jak wskazano w komunikacie BGK, jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskać na budowę mieszkań komunalnych oraz mieszkań na wynajem dla osób o średnich dochodach. W przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów netto przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów netto przedsięwzięcia.

„Dofinansowanie dotyczy budowy mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań treningowych lub wspomaganych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego przez innych niż gmina inwestorów” – zaznaczono.

Aby gmina mogła otrzymać dofinansowanie, w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie może przekraczać 52 kWh/(m2·rok). Warunkiem uzyskania wsparcia jest też zrealizowanie przedsięwzięcia do 31 sierpnia 2026 r., a projekt nie może wyrządzać poważnych szkód środowiskowych.

Wsparcie przyznawane jest w formie bezzwrotnego grantu i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w programie budownictwa społecznego i komunalnego (program BSK). Pula środków w programie BSK na 2024 r. wynosi 1 053 193 913,18 zł.