RPO domaga się sankcji wobec leśników za wprowadzenie zakazu wstępu do Puszczy Białowieskiej w czasie wycinki

Zakaz wstępu do Puszczy Białowieskiej podczas jej wycinki był nielegalny – tak uważa Rzecznik Praw Obywatelski. Jak zaznaczył wprowadzono go na czas nieokreślony, a prawo dopuszcza tylko zakaz okresowy. Dlatego Adam Bodnar wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o sankcje służbowe wobec osób, które wydały zakaz wstępu do lasu z naruszeniem prawa.

Uważam, że decyzja RPO jest jak najbardziej uzasadniona. Zgadzam się z nią, ponieważ te zakazy wprowadzane w Puszczy Białowieskiej obejmowały ogromne obszary, były wprowadzane w różnych miejscach, tam gdzie drzewa były martwe i nie zamierały. Moim zdaniem to nie miało sensu

uważa Adam Bohdan z organizacji „Dzika Polska”

Z opinią RPO nie zgadza się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, do której zostało skierowane pismo Rzecznika.

Rzecznik sugerował sankcję administracyjne wobec nadleśniczych w kontekście przepisów prawa. My na podobne brzmiące pismo rzecznika odpowiadaliśmy wcześniej. Sytuacja się nie zmieniła. Sankcje miały dotyczyć błędnego wobec rzecznika zakazu wstępu do lasu w puszczy Białkowskiej. No oczywiście te wszystkie zakazy wstępu do lasu były zawsze zgodne z prawem

tłumaczył Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.