Różne gatunki pająków w mieszkaniu 41-latka.

Policjanci z KPP w Olkuszu wraz z pracownikami Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Olkuszu pojawili się w jednym z mieszkań, gdzie według ich wiedzy, 41-latek trzymał kilkanaście sztuk pająków znajdujących się na wykazie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Policjanci wspólnie z pracownikami weterynarii przeprowadzili kontrolę w jednym z mieszkań znajdujących się w powiecie olkuskim. Sprawdzali legalność posiadania pajęczaków, a także ewentualne zagrożenie życia i zdrowia przez te zwierzęta dla mieszkańców. 13 marca br. roku zapukali do mieszkania mężczyzny, który według informacji miał posiadać gatunki pająków, których posiadanie wymaga specjalnych dokumentów, opisanych w Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. W mieszkaniu 41-latek posiadał 13 sztuk różnych gatunków pająków. Pająki znajdowały się w jednym z pomieszczeń mieszkalnych w terrariach i w zamkniętych plastikowych pojemnikach. W chwili kontroli nie poruszały się swobodnie po mieszkaniu i były odpowiednio zabezpieczone. Okazało się jednak, że ich właściciel podczas czynności nie miał żadnych dokumentów dotyczących pochodzenia i legalności ich nabycia, ani ich obowiązkowej rejestracji w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, co zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie zwierząt jest wymagane.

Zgodnie z przepisami każdy, kto nabywa zwierzęta, rośliny wymienione w załączniku Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem musi mieć stosowne dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia tych zwierząt i roślin.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzone jest dochodzenie o czyn z art. 128 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 roku o ochronie przyrody. Zgodnie z powyższym przepisem: Kto wbrew zakazom, o których mowa w art. 73 (zakaz posiadania, sprowadzania i obrotu zwierzętami gatunków niebezpiecznych)  ust. 1, posiada i przetrzymuje lub sprowadza z zagranicy żywe zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, lub je sprzedaje, wymienia, wynajmuje, udziela z nich darowizny lub użycza je podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.