Prezydent powołał Radę ds. Ochrony Zdrowia

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek Radę ds. Ochrony Zdrowia. Zaczynamy pracę Rady od wielkiego wyzwania, jakim jest pandemia Covid-19; liczę, że wkrótce ją pokonamy i zajmiemy się naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce – mówił prezydent na inaugurującym posiedzeniu Rady.

Rada ds. Ochrony Zdrowia działać będzie w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Podczas piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim poinformowano, że przewodniczącym Rady został prof. Piotr Czauderna – dotychczas pełniący funkcję koordynatora sekcji ochrony zdrowia NRR. W skład Rady weszli też m.in. szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz były minister zdrowia Marek Balicki.

 

“Zaczynamy pracę Rady ds. Ochrony Zdrowia (…) od momentu, w którym spotykamy się z wielkim wyzwaniem. Tym wielkim wyzwaniem jest pandemia Covid-19, tym wielkim wyzwaniem jest pokonanie tej pandemii, które – jak sądzę – przede wszystkim jest możliwe poprzez zrealizowanie Narodowego Programu Szczepień” – powiedział prezydent podczas inaugurującego posiedzenia Rady.

 

Wskazywał, że choć walka z pandemią będzie istotnym punktem prac Rady w najbliższym czasie, to ma nadzieję, że nie będzie to jedyny punkt, którym Rada będzie zajmowała się w kolejnych pięciu latach.

 

“Liczę na to, że pokonamy pandemię wkrótce i będziemy właśnie mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z pewnymi dużymi, systemowymi zmianami, nad którymi będziemy pracowali w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Bardzo na tę współpracę przez te najbliższe lata liczę” – mówił. Dziękował również ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu oraz resortowi zdrowia za otwartość w trakcie konsultacji w poprzednich latach.

 

Powołanym w piątek członkom Rady ds. Ochrony Zdrowia dziękował za przyjęcie zaproszeń do pracy w tym gremium. “To jest praca dla Rzeczypospolitej Polskiej i za to państwu ogromnie, ogromnie, z całego serca dziękuję” – powiedział prezydent.

 

Zaznaczył, że w Radzie zasiadają eksperci z różnych dziedzin medycyny, ale są reprezentowani tam także i pacjenci. “To bardzo ważne byśmy dyskutowali tu, w Pałacu Prezydenckim, na te tematy, mając bardzo często różne poglądy. Ale właśnie po to jest Rada, by także i ścierać poglądy, przedstawiać różne koncepcje, formułować różne oceny” – powiedział Duda. Dodał, że taki cel przyświecał mu, gdy tworzył Narodową Radę Rozwoju wzorując się na tym, co kiedyś stworzył prezydent Lech Kaczyński.

 

Prezydent podkreślił, że postanowił przeformułować kształt Narodowej Rady Rozwoju, tworząc – zamiast dotychczas funkcjonujących – sekcji NRR, “pewien zespół rad, po to, by nadać im większą rangę” i “aby każda z nich działała bardziej niezależnie pod wspólnym szyldem”. Podkreślił, że przez ostatnie pięć lat sekcja ochrony zdrowia NRR zajmowała się analizą całego systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz wypracowała kilka projektów ustaw mających – jak mówił – duże znaczenie dla ochrony zdrowia w Polsce.

 

“W szczególności skupiliśmy się, i dorobkiem ustawowym oznaczyliśmy, kilka obszarów – obszar onkologii poprzez powstanie Narodowej Strategii Onkologicznej, wypracowanej tu przez Radę wspólnie z ministrem, z Ministerstwem Zdrowia, ale także ustawy o ochronie przed szkodliwym wpływie solariów, z której bardzo wielu się śmiało, ale która przede wszystkim miała chronić naszą młodzież i która została przez WHO ujęta w dorocznym raporcie o walce z rakiem jako przykład dobrych praktyk” – powiedział prezydent.

 

Podkreślił, że sekcja ochrony zdrowia NRR zajmowała się również onkologią, transplantologią czy geriatrią. Wyraził również nadzieję, że w niedługim czasie będzie można ostatecznie zamknąć prace nad projektem Centrów Zdrowia 75 plus, który – jak zaznaczył – “jest już na merytorycznym ukończeniu”.

 

W piątkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim udział wzięli m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk, szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz prezydencki minister, wiceszef KPRP Piotr Ćwik.

 

Narodowa Rada Rozwoju, w ramach której działać będzie Rada ds. Ochrony Zdrowia, to gremium konsultacyjno-doradczym przy prezydencie RP. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. NRR składała się dotychczas z sekcji poświęconych m.in. kwestiom bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej czy kultury, tożsamości narodowej, polityki historycznej.(