Premier zwołuje w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Premier Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Trwa narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

O godz. 21 we wtorek odbędzie się także specjalne posiedzenie rządu. Spotkanie ma związek z informacjami o eksplozjach w miejscowości Przewodów w woj. lubelskim, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą

Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych został powołany jesienią 2020 r. po rekonstrukcji rządu. Pierwotnie na czele komitetu stanął prezes PiS, wówczas wicepremier Jarosław Kaczyński, obecnie komitetem kieruje wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

 

W skład komitetu wchodzą też ministrowie: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

 

Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie rządowi lub premierowi propozycji w tym zakresie..

Dodał, że „wszelkie informacje, które zostaną dzisiaj przedstawione na Komitecie, zostaną później przekazane, jeżeli to będzie możliwe w jak najszerszym zakresie państwu do wiadomości opinii publicznej”. 

 

– Apeluję, aby do tego czasu na razie nie publikować niepotwierdzonych informacji, my będziemy je komentować i informować o nich po posiedzeniu, które się teraz właśnie odbędzie, po przedstawieniu właściwych informacji przez służby, które o tych wydarzeniach poinformują – powiedział rzecznik rządu. 

 

Na spotkanie przybyli m.in. szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef MSZ Zbigniew Rau, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a także Dowódca Operacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Komendant Główny Policji.