Ponad 600 mln zł długów wobec sądów

W 2019 r. o ponad połowę do ok. 608 mln zł wzrosły długi wobec sądów – wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. To głównie efekt niewykonanych przez skazanych wyroków zasądzających zwrot majątku pochodzącego z przestępstwa.

“W ciągu ostatnich pięciu lat zobowiązania na rzecz wymiaru sprawiedliwości wpisane do rejestru BIG InfoMonitor urosły z 6 mln zł do 608 mln zł. Tylko w minionym roku zaległości z tego tytułu zwiększyły się z 385,6 mln zł (grudzień 2018) do 608,2 mln zł (grudzień 2019), czyli o niemal 60 proc.” – wynika z najnowszego raportu badania BIG InfoMonitor.

Jak podaje BIG InfoMonitor, gwałtowny przyrost długów to głównie efekt niewykonanych przez skazanych wyroków zasądzających zwrot majątku pochodzącego z przestępstwa.

“Za sądowymi długami stoi obecnie 147 114 osób. Ich liczba w minionym roku wzrosła o 10 proc.” – czytamy. Z raportu wynika, że 60 proc. dłużników ma między 25 a 44 lata, niemal 9 na 10 to mężczyźni.

“Drzwi do rejestrów BIG otworzyła dłużnikom sądowym nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie w 2015 r. Regulacja nałożyła wówczas na sądy obowiązek wpisywania do BIG osób niepłacących m.in. grzywien i kosztów rozpraw” – mówi, cytowana w komunikacie, ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska.

“Dłużników sądowych w rejestrach BIG przybywa, ale jednocześnie wielu jest wykreślanych, bo spłaca zobowiązania. Tylko z długów wprowadzonych przez sądy w 2019 r. uregulowanych została ponad jedna trzecia” – tłumaczy.

Z raportu wynika, że wśród ponad 147 tys. dłużników sądowych, największa część trafiła do rejestru dłużników z powodu zaległych grzywien. Przeciętna wartość jednej to niecałe 1,8 tys. zł.

Z danych przekazanych do bazy BIG InfoMonitor wynika, że ci, którzy nie płacą grzywien stanowią ponad 80 proc. wszystkich dłużników wymiaru sprawiedliwości, a ich zaległości z tego tytułu na koniec 2019 r. przekroczyły 281 mln zł.

Drugą najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby, które nie płacą kosztów sądowych – jest ich ponad 90 tys. i mają zobowiązania sięgające prawie 64 mln zł. W tym przypadku średnia wartość takiego wpisu to niecałe 600 zł.

Najwyższa nieopłacona grzywna wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynosi prawie 7 mln zł, a wartość niezwróconego majątku pochodzącego z przestępstwa przekracza 48 mln zł. Oba rekordy należą do mężczyzn.

Jak podał BIG InfoMonitor, najwięcej dłużników mieszka na Śląsku. Z Górnego Śląska pochodzi ponad 33 tys. osób, a z Dolnego 19,4 tys., ich długi to odpowiednio 75,7 mln zł oraz 35,3 mln zł. Trzecie miejsce pod względem liczby osób winnych pieniądze sądom zajmuje Mazowsze – dłużników jest tu niecałe 17,8 tys., i mają oni jednak najwyższą łączną kwotę zaległości wśród wszystkich województw – 182,2 mln zł.

Znaczące długi wobec sądów mają również mieszkańcy Pomorza – ponad 106 mln zł, za co odpowiada 9 tys. 311 osób. Pomorzanie mają najwyższe średnie zadłużenie na osobę – 11 tys. 388 zł.

Najmniej sądowych dłużników pochodzi z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego.

Jeśli chodzi o miasta, rekord pod względem zaległości należy do Siedlec – ponad 77 mln zł, Słupska – prawie 49 ml zł oraz Warszawy – ponad 25,5 mln zł. Na kolejnych miejscach są Gdańsk – ponad 14,5 mln zł i Wrocław z niespełna 6 mln zł.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG.