BIG InfoMonitor: przez koronawirusa rosną zaległości wobec telekomów

Koronawirus spowodował opóźnienia w spłacie zobowiązań wobec telekomów; w ciągu drugiego kwartału wartość nieopłaconych rachunków wzrosła 138,5 mln zł do 1,31 mld zł, a liczba dłużników o prawie 33 tys. do niemal 367 tys. – poinformował BIG InfoMonitor.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Research & Grow dla BIG InfoMonitor wskazują, że najwięcej osób jest gotowych przełożyć na później regulowanie rachunków za telefon i internet, gdy pojawiają się kłopoty finansowe. Taką odpowiedź wskazało 16 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się – rachunki za media (15 proc.); czynsz (12 proc.); zakupy ratalne (11 proc.); ubezpieczenia (8 proc.).

Badanie wykazało, że uregulowanie rachunków za telefon i internet odkładają na później osoby młode 18-29 i 30-39 latkowie. Co czwarty z nich odpowiedział, że nie płacił na czas za telefon w związku z obawami o utratę płynności finansowej, których przysparza pandemia.

Sondaż wskazał, że na drugim końcu są osoby po 65. roku życia. W tej grupie wiekowej jedynie 7 proc. przyznało się do opóźnień w płaceniu rachunku za telefon i internet.

BIG InfoMonitor przypomina, że osoby, które zbyt długo zwlekają z uregulowaniem rachunków mogą znaleźć się w rejestrze dłużników. “Na listę dłużników – prowadzoną przez BIG – może bowiem trafić osoba, która nie zapłaci zobowiązania o wartości min. 200 zł wobec jednego wierzyciela, przez co najmniej 30 dni od wyznaczonej daty. Zwykle wystawcy czekają nieco dłużej, bo zgodnie z prawem zobowiązani są też wysłać na 30 dni przed wpisem wezwanie do zapłaty, w którym informują o swoim zamiarze” – wyjaśniono.

BIG InfoMonitor poinformował, że o ile w pierwszym kwartale br. – mimo wzrostu kwoty zaległości za telefon – liczba dłużników spadła, to już drugi kwartał przyniósł poważne zmiany w sumie zaległości, jak i liczbie dłużników. W kwietniu przybyło bowiem blisko 12 tys., a kwota zaległości wzrosła o 54,2 mln zł, w maju przybyło kolejnych ponad 11,5 tys. osób, a zaległości urosły o 41,1 mln zł. W czerwcu z kolei było to odpowiednio ponad 9,2 tys. oraz ponad 43,3 mln zł.

Na koniec drugiego kwartału w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajdowało się 366 tys. 752 dłużników telekomunikacyjnych, a ich łączna zaległość przekroczyła 1,31 mld zł.

“W ciągu 12 miesięcy przybyło 108 408 osób niepłacących rachunków za telefon, a kwota zaległości zwiększyła się o prawie 309 mln zł. Z tego tylko w drugim kw. br. o blisko 33 tys. osób i 138,5 mln zł, co stanowi 45 proc. rocznego przyrostu zaległości. Średni dług na osobę to 3 583 zł, ale są województwa, gdzie jest dużo wyższy” – poinformowano.

BIG InfoMonitor dodał, że najwięcej dłużników telekomów jest na Śląsku, Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W województwie śląskim jest ich ponad 54 tys., w mazowieckim prawie 43 tys., dolnośląskim ponad 39 tys., a wielkopolskim ponad 35 tys. Zaległości wynoszą odpowiednio: ponad 194 mln zł, blisko 165,5 mln zł, ponad 140,5 mln zł oraz ponad 127 mln zł.

Według danych BIG InfoMonitor największe zaległości wobec telekomów przypadają na największe miasta. I tak na czele stawki jest Warszawa, gdzie do rejestru wpisanych jest ponad 14,6 tys. takich dłużników. Ich średni dług to 4 tys. 376 zł. Na drugim miejscu jest Łódź (ponad 8,5 tys. dłużników; średnie zadłużenie to 4 tys. 131 zł). Dalej są: Wrocław (6 tys. 572; 4 tys. 183 zł), Kraków (6 tys. 320; 4 tys. 415 zł) i Poznań (6 tys. 45; 4 tys. 483 zł). Na ostatnich trzech miejscach są: Kielce (1 tys. 460; 4 tys. 152 zł), Opole (1 tys. 182; 3 tys. 523 zł) oraz Rzeszów (907 dłużników; 4 tys. 257 zł średniego zadłużenia). (PAP)